Zapytanie ofertowe na usługę umieszczenia reklamy typu citylight i jej ekspozycji na 20 nośnikach typu citylight na terenie miast: Torunia i Bydgoszczy w formie kampanii czterotygodniowej w terminie 20 listopada do 10 grudnia br.

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich Funkcjonujących (PIFE) przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, zaprasza do złożenia oferty na usługę umieszczenia reklamy typu citylight i jej ekspozycji na 20 nośnikach typu citylight na terenie miast: Torunia i Bydgoszczy w formie kampanii czterotygodniowej w terminie 20 listopada do 10 grudnia br.

 

SPROSTOWANIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2017 DLA ZADANIA:
Zapytania ofertowego na usługę umieszczenia reklamy typu citylight i jej ekspozycji na 20 nośnikach typu citylight na terenie miast: Torunia i Bydgoszczy.

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) funkcjonujących przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, dokonuje sprostowania ww. zapytania ofertowego w zakresie terminu i czasu trwania reklamy typu citylight.

Zapytanie ofertowe
JEST:
Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich Funkcjonujących (PIFE) przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, zaprasza do złożenia oferty na usługę umieszczenia reklamy typu citylight i jej ekspozycji na 20 nośnikach typu citylight na terenie miast: Torunia i Bydgoszczy w formie kampanii czterotygodniowej w terminie 20 listopada do 10 grudnia br.
WINNO BYĆ:
Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) funkcjonujących przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, zaprasza do złożenia oferty na usługę umieszczenia reklamy typu citylight i jej ekspozycji na 20 nośnikach typu citylight na terenie miast: Torunia i Bydgoszczy w formie kampanii trzytygodniowej w terminie 20 listopada do 10 grudnia br.

Opis Przedmiotu Zamówienia
JEST:
Pkt. 3.2 Termin: od 13 listopada 2017 r. do 10 grudnia 2017 r.
WINNO BYĆ:
Pkt. 3.2 Termin: od 20 listopada 2017 r. do 10 grudnia 2017 r.

Formularz ofertowy – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
JEST:
Pkt.8.c Opis Przedmiotu Zamówienia wynajmu powierzchni reklamowej i ekspozycji reklamy zewnętrznej na nośnikach typu citylight, dla potrzeb promocji Sieci PIFE na terenie miast: Toruń, Bydgoszczy w terminie 1 do 28 czerwca br.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
WINNO BYĆ:
Pkt.8.c Opis Przedmiotu Zamówienia wynajmu powierzchni reklamowej i ekspozycji reklamy zewnętrznej na nośnikach typu citylight, dla potrzeb promocji Sieci PIFE na terenie miast: Toruń, Bydgoszczy w terminie od 20 listopada do 10 grudnia 2017 r.

Jednocześnie informuję, iż termin składania ofert uległ zmianie:
NOWY TERMIN TO: 7 listopada 2017 r. godz. 10:00

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian