Zapytanie ofertowe na wykonanie prac budowlanych polegających na rozbiórce budynku dawnego schronu laboratorium amunicyjnego zlokalizowanego w Toruniu, Placu Teatralnym 2.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskie zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian