Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi dotyczącej pozyskania i wstępnego opracowania danych z urządzeń mobilnych (tj. informacje charakteryzujące użytkowników smartfonów oraz tabletów w określonych lokalizacjach)

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do składania ofert na usługę dotyczącą pozyskania i wstępnego opracowania danych  z urządzeń mobilnych (tj. informacje charakteryzujące użytkowników smartfonów oraz tabletów w określonych lokalizacjach), mających służyć przeprowadzeniu badań ruchu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2019 na podstawie danych historycznych gromadzonych w bazach danych typu big data (dane o charakterze obserwacyjnym z wyłączeniem ankiet, rejestrujące rzeczywiste zachowania). Pozyskane dane stanowić będą bazę do opracowania diagnozy Planu Działania (AP), w ramach projektu Digitourism współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Interreg Europa.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian