Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia polegającego na “Implementacji bazy danych GIS (geographic information system) parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim do platformy internetowej Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian