ZAPYTANIE OFERTOWE na zapewnienie cateringu dla uczestników spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców o charakterze pro-eksport, które odbędzie się w Toruniu w dniu 17 października 2017 r.

Zamówienie dotyczy realizacji usługi cateringu według szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 1  do niniejszego zapytania. Wykonawca usługi winien złożyć ofertę na realizację usługi podczas spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców, które odbędzie się w Toruniu w dniu 17 października 2017 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian