Zapytanie Ofertowe pt. „Wydruk naklejek, plakatów i wykonanie tablic informacyjnych oraz magnesów w ramach realizacji projektu pn. Doposażenie szpitali w Województwie Kujawsko -Pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”

  1. Nazwa Zamawiającego (komórka organizacyjna): Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Zdrowia (nr tel. do sekretariatu: 56 621 25 88).
  1. Przedmiot zamówienia: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu zaprasza potencjalnych wykonawców do udziału w naborze ofert na wydruk naklejek, plakatów i wykonanie magnesów oraz tablic informacyjnych w ramach realizacji projektu pn. „Doposażenie szpitali w Województwie Kujawsko-Pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” według wytycznych Zamawiającego.
  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wydruk naklejek i plakatów oraz wykonanie magnesów i tablic informacyjnych z odpowiednimi logotypami wskazanymi przez zamawiającego.

Szczegóły dotyczące zamówienia ofertowego znajdują się w załącznikach.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian