zapytanie radnego Jerzego Gawędy w sprawie statusu prawnego nieruchomości dworca autobusowego w Inowrocławiu – KS-S.0003.11.2019

interpelacje i zapytania radnych VI kadencji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian