zapytanie radnego Michała Czepka w sprawie wsparcia kujawsko-pomorskich przedsiębiorców poprzez Fundusze Poręczeń Kredytowych działające w największych miastach województwa kujawsko-pomorskiego – KS-S.0003.8.2020

interpelacje i zapytania radnych VI kadencji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian