zapytanie radnego Michała Krzemkowskiego w sprawie przeprowadzonych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego badań ludności na terenach przyległych do zlikwidowanego przedsiębiorstwa państwowego ZACHEM w Bydgoszczy – KS-S.0003.1.2018

interpelacje i zapytania radnych VI kadencji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian