Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 5/199/18 z dnia 18 grudnia 2018 r ogłosił otwarty konkurs nr 1/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 5/199/18 z dnia 18 grudnia 2018 r ogłosił otwarty konkurs nr 1/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Termin naboru ofert upływa z dniem 21 stycznia 2019 r.

Informacje dotyczące procedur konkursowych oraz generatora ofert znajdują się na stronie  www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian