Zarządzenie Marszałka Województwa Nr 1/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia formacji obronnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz wyznaczenia osoby do składu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia formacji obronnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz wyznaczenia osoby do składu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

  • Rodzaj aktu prawnego zarzadzenia Marszałka Województwa
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 0
  • Data podjęcia (podpisania) 20.01.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 20.01.2016
  • Data wejścia w życie 20.01.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 1/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia formacji obronnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz wyznaczenia osoby do składu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
  • Podstawa prawna wydania art. 138 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 827 z późn. zm. ), art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392 z późn. zm. ), art. 14 ust. 11 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r., poz.1166 z późn zm. )
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Marszałka Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian