zarządzenie nr 107/2020 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie Marszłka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 23.12.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 107/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) w związku z art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), jak również w związku z § 39 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z 2007 r., Nr 49 poz. 330, z 2008 r. Nr 108 poz. 690 oraz z 2011 r. Nr 173 poz. 1034)
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Marszałka Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian