ZARZĄDZENIE NR 11/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie Marszałka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Uchylony
  • Sesja 0
  • Data podjęcia (podpisania) 03.04.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 11/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.1) oraz § 39 i § 39a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Marszałka Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian