ZARZĄDZENIE NR 1/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie Marszałka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 21.01.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 21.01.2019
  • Data wejścia w życie 21.01.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 1/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne
  • Podstawa prawna wydania art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 169, 650, 1481, 1629) i upoważnienia udzielonego Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko–Pomorskiego w Toruniu OR–II–P.087.1.3.2019 z dnia 7 stycznia 2019 r. przez Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Marszałka Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian