ZARZĄDZENIE NR 14/2020 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia formacji obronnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz wyznaczenia osoby do składu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie Marszałka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 18.02.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 18.02.2020
  • Data wejścia w życie 18.02.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 14/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie utworzenia formacji obronnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz wyznaczenia osoby do składu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
  • Podstawa prawna wydania art. 138 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1541 i 2020), art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512, 1571 i 1815), art. 14 ust. 11 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1398)
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Marszałka Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian