ZARZĄDZENIE NR 20/2020 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków do Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie Marszałka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 04.03.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 04.03.2020
  • Data wejścia w życie 04.03.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 20/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie ogłoszenia naboru wniosków do Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Podstawa prawna wydania art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U. z 2019 r. z poz. 512, 1571, 1815) oraz uchwały nr 457/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 10 lipca 2000 r. w sprawie zasad powołania Kapituły Nagród Marszałka oraz Regulaminu przyznawania tych Nagród (z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Marszałka Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian