ZARZĄDZENIE NR 30/2016 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. analizy pozyskiwania dofinansowania przez Miasto Bydgoszcz i Gminę Miasto Toruń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie Marszałka Województwa
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 0
  • Data podjęcia (podpisania) 28.04.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 30/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie powołania Zespołu ds. analizy pozyskiwania dofinansowania przez Miasto Bydgoszcz i Gminę Miasto Toruń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art 43 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 486) oraz § 13 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 24/763/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (z późn. zm. )
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Marszałka Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian