ZARZĄDZENIE NR 30/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Kapituły XI Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą historię”

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie Marszałka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 18.04.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 18.04.2019
  • Data wejścia w życie 18.04.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 30/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie powołania Kapituły XI Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą historię”
  • Podstawa prawna wydania § 6 ust. 2 Regulaminu Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą historię”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 40/672/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2011 r. (z późn.zm.)
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Marszałka Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian