ZARZĄDZENIE NR 36/2016 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r.zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia obsady Stałego Dyżuru Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu – 36/2016

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie Marszałka Województwa
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 0
  • Data podjęcia (podpisania) 19.05.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 36/2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia obsady Stałego Dyżuru Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 138 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 827 z późn. zm. ), art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392 z późn. zm. ), § 1 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. nr 219, poz. 2218 z późn zm.1)
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Marszałka Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian