ZARZĄDZENIE NR 36/2020 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji diagnostyki pracowników instytucji pomocy społecznej oraz służby zdrowia, realizowanej w ramach projektów finansowanych ze środków RPO WK-P 2014-2020

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie Marszałka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 07.05.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 07.05.2020
  • Data wejścia w życie 07.05.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 36/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji diagnostyki pracowników instytucji pomocy społecznej oraz służby zdrowia, realizowanej w ramach projektów finansowanych ze środków RPO WK-P 2014-2020
  • Podstawa prawna wydania § 2 ust. 2 Regulaminu Zespołu ds. koordynacji diagnostyki pracowników instytucji pomocy społecznej oraz służby zdrowia, realizowanej w ramach projektów finansowanych ze środków RPO WK-P 2014-2020, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 16/690/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2020 r w sprawie koordynacji diagnostyki pracowników instytucji pomocy społecznej oraz służby zdrowia, realizowanej w ramach projektów finansowanych ze środków RPO WK-P 2014-2020
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Marszałka Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian