ZARZĄDZENIE NR 67/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji wyborczej do przeprowadzenia procedury wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych – kandydatów na członków IV kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 67/2018

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie Marszałka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 16.11.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 16.11.2018
  • Data wejścia w życie 16.11.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 67/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie powołania komisji wyborczej do przeprowadzenia procedury wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych - kandydatów na członków IV kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Podstawa prawna wydania art. 41b ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, 650, 723 i 1363), oraz Załącznika nr 3 do Uchwały nr 40/1946/18 Zarządu województwa kujawsko-pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybu powołania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz określenia organizacji i trybu jej działania
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Marszałka Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian