ZARZĄDZENIE NR 7/2020 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie powołania zespołu oceniającego obiekty hotelarskie

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie Marszałka
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Uchylony
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 06.02.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 06.02.2020
  • Data wejścia w życie 06.02.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 7/2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie powołania zespołu oceniającego obiekty hotelarskie
  • Podstawa prawna wydania art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512, 1571 i 1815), w związku z przepisem art. 38 ust. 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 238)
  • Grupa aktów prawnych zarządzenia Marszałka Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian