Zarządzeniem nr 76/2019 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2019 roku powołano Wojewódzką Radę ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019 – 2024

Zarządzeniem nr 76/2019 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2019 roku powołano Wojewódzką Radę ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2019 – 2024, w następującym składzie:

 • Henryka Tracz – Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w Nakle nad Notecią;
 • Czesław Zarzeczny – Włocławska Rada Seniorów;
 • Henryk Szczepański – Gminna Rada Seniorów w Barcinie;
 • Wiesława Taranowska – Miejska Rada Seniorów w Ciechocinku;
 • Paweł Kaźmierczak – Klub Seniora „Malwa” w Pruszczu;
 • Lidia Chmielewska – Grudziądzka Rada Seniorów;
 • Alina Strzelczyk – Uniwersytet Trzeciego Wieku przy WSG w Bydgoszczy – Filia
  w Pakości;
 • Barbara Sosnowska – Uniwersytet Trzeciego Wieku przy WSG w Bydgoszczy – Filia w Koronowie;
 • Ireneusz Frelichowski – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora z siedzibą
  w Bydgoszczy;
 • Ludwik Śliwiński – Rada Seniorów Miasta Chełmży;
 • Henryk Sobczak – Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy;
 • Ewa Zbelicka – Artystyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku „Agora Nestora”
  w Bydgoszczy;
 • Krystyna Żejmo-Wysocka – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Spraw Społecznych;
 • Marcin Swaczyna – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  w Toruniu, Biuro ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych;
 • Joanna Chaberska – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  w Toruniu, Departament Zdrowia;
 • Iwona Wełnicka – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Traci moc zarządzenie Nr 63/2014 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z późn. zm.

Informacje

Rejestr zmian