Zaświadczenie o wyniku dokonanej oceny z wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej bądź zaświadczenie o braku takiej oceny

  • Wydział Departament Rolnictwa i Geodezji
  • Termin załatwienia Bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 7 dni.
  • Osoba kontaktowa Marcin Janicki tel. (56) 621 59 23, tel. kom. 728 493 870
  • Miejsce załatwienia Dokumenty można przesyłać pocztą na adres:
   1. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

   lub składać osobiście:
   2. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń – (Punkt Informacyjno-Podawczy)
   3. ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń - pok. 608 – V piętro (Sekretariat Departamentu Rolnictwa i Geodezji)
  • Telefon kontaktowy tel. (56) 621 59 23, tel. kom. 728 493 870
  • Miejsce odbioru DEPARTAMENT ROLNICTWA I GEODEZJI
   ul. Targowa 13/15
   87-100 TORUŃ
   lub dokumenty wysyłane są pocztą za potwierdzeniem odbioru
  • Wymagane dokumenty • wniosek do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
   • opłata skarbowa (oryginał).
  • Opłaty opłata skarbowa – 17,00 zł - należy wpłacać na rachunek Urzędu Miasta Torunia w Banku Millennium nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799
  • Tryb odwoławczy Nie dotyczy
  • Uwagi

   Brak

  • Podstawa prawna

   § 7 ust. 6 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
   z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie konkursu ofert na oddanie
   użytkowanie obwodu rybackiego (Dz. U. Nr 27, poz. 181)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw
  • Słowa kluczowe , ,

Informacje

Rejestr zmian