Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.09.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie oraz przeprowadzenie promocji gospodarczo-inwestycyjnej województwa kujawsko-pomorskiego w dniach 8 – 16 października 2016 roku w miejscowości Rzym – Republika Włoska. Szczegóły
Artykuł 23.09.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie dwóch studiów wykonalności dla zadań z zakresu kształcenia zawodowego w ramach szkolnictwa specjalnego planowanych do realizacji w ramach Osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania: 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania: 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Schemat: Inwestycje z zakresu modernizacji i wyposażenia placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe – w ramach szkolnictwa specjalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 23.09.2016 Obwieszczenie o wydanej decyzji pozwolenia wodnoprawnego z dnia 22.09.2016 r., znak: ŚG-I-W.7322.124.2016 dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S. A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna na wykonanie budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo bez przekroczenia rzeki Wisły i na odcinku przekroczenia rzeki Wisły oraz wykonanie demontażu linii elektroenergetycznej 220 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo bez odcinka przekroczenia rzeki Wisły i na odcinku przekroczenia rzeki Wisły w związku z realizacją inwestycji pn. Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo. Szczegóły
Artykuł 23.09.2016 Dane teleadresowe Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 22.09.2016 DYREKTOR SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 1 DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SŁABO WIDZĄCEJ I NIEWIDOMEJ IM. L. BRAILLE’A W BYDGOSZCZY OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO Starszy referent w dziale księgowości Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2016 Karta Informacyjna 332/2016 Szczegóły
Artykuł 22.09.2016 Ogłoszenie konkursu ofert na wybór w 2016 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pnemokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2016 Karta informacyjna 331/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2016 Karta informacyjna 330/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2016 Karta informacyjna 329/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2016 Karta informacyjna 328/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2016 Karta informacyjna 327/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2016 Karta informacyjna 326/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2016 Karta informacyjna 333/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2016 Karta informacyjna 320/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2016 Karta informacyjna 319/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2016 Karta informacyjna 317/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2016 Karta informacyjna 316/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2016 Karta informacyjna 315/2016 Szczegóły
Artykuł 21.09.2016 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 40/CP/2016 w dniu 21 września 2016 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 244 w miejscowości Wtelno od skrzyżowania z ul. Wyczółkowskiego w kierunku Gogolinka, na dz. nr: 161/22, 140/5, 140/10, 161/20, 161/16, 140/6, 162/2, 162/5, 117/5, 96/1, 139/2, 136/2, 135/2, 161/4 obręb Wtelno, gmina Koronowo Szczegóły
« 1 2 3 255 256 »