Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 06.12.2016 Karta Informacyjna 626/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.12.2016 Karta Informacyjna 508/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.12.2016 Karta Informacyjna 506/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.12.2016 Karta Informacyjna 505/2016 Szczegóły
Artykuł 06.12.2016 Stypendia Sportowe !!! Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.12.2016 Karta Informacyjna 504/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.12.2016 Karta Informacyjna 503/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.12.2016 Karta Informacyjna 502/2016 Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 uchwała Nr 46/1806/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 uchwała Nr 46/1805/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 uchwała Nr 46/1804/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 uchwała Nr 46/1803/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wszczęcia dialogu technicznego Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 uchwała Nr 46/1802/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 uchwała Nr 46/1801/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Artykuł 06.12.2016 Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury – 15.12.2016 r. Szczegóły
Artykuł 06.12.2016 Komisja Sportu i Turystyki – 12.12.2016 r. Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 uchwała Nr 46/1800/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy, dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 uchwała Nr 46/1799/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Opery Nova w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 uchwała Nr 46/1798/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 uchwała Nr 46/1797/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu Szczegóły
« 1 2 3 295 296 »