Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 27.07.2017 Karta informacyjna 481/2017 Szczegóły
Artykuł 27.07.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Toruńskich Wodociągów Sp. z o. o., ul. Rybaki 31-35, 87-100 Toruń reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Piotra Szeflera w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Drwęcy w km 0+680 przewodem wodociągowym, przekroczenie rzeki Drwęcy w km 0+683 i 0+686 rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej na terenie dz. nr 526 obręb Toruń i dz. nr 399 obręb Złotoria, budowę rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu wraz z uzbrojeniem na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią na terenie dz. nr 529 obręb 61 Toruń i dz. nr 26/5 obręb Złotoria, w ramach przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla gminy Obrowo”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.07.2017 Karta informacyjna 480/2017 Szczegóły
Artykuł 26.07.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 40/CP/2017 w dniu 25 lipca 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Rewitalizacja zielonych płuc miasta Brodnicy”, na dz. nr: 146, 147, 149 (część działki), 697, 698/1 (część działki), 698/4, 699 (część działki), 792 (część działki), 1266/2, 1266/4, 1282/8, 1283 (część działki), 1284, 1285/10 i 1285/16 obręb Brodnica-Miasto położonych pomiędzy ulicami: Sienkiewicza, Kościelną i Zamkową w Brodnicy. Szczegóły
Artykuł 26.07.2017 Zapytanie ofertowe na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na obsługę spotkań informacyjnych oraz szkoleń. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 26.07.2017 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.07.2017 Karta informacyjna 479/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.07.2017 Karta informacyjna 478/2017 Szczegóły
Artykuł 26.07.2017 Wdrażanie Polityki Spójności Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim – 2017 rok Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.07.2017 Karta informacyjna 477/2017 Szczegóły
Artykuł 24.07.2017 Uchwała o powołaniu Pani Danetty Ryszkowskiej-Mirowskiej na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.07.2017 Karta informacyjna 476/2017 Szczegóły
Artykuł 24.07.2017 Informacja o powołaniu Pana Andrzeja Churskiego na stanowisko dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu. Szczegóły
Zamówienia publiczne 24.07.2017 Dostawa energii elektrycznej dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.07.2017 Karta informacyjna 475/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.07.2017 Karta informacyjna 474/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.07.2017 Karta informacyjna 473/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.07.2017 Karta informacyjna 472/2017 Szczegóły
Artykuł 21.07.2017 Konsultacje projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” zakończone Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.07.2017 Karta informacyjna 471/2017 Szczegóły
« 1 2 3 459 460 »