Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.11.2019 Zmiana planu finansowego wojewódzkich osób prawnych na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 19.11.2019 Druki planów finansowych wojewódzkich osób prawnych na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 19.11.2019 Informacja z prac Zarządu Województwa za okres 1-30.10.2019 r. Szczegóły
Artykuł 19.11.2019 Informacja z prac Zarządu Województwa za okres 18-30.09.2019 r. Szczegóły
Artykuł 18.11.2019 25.11.2019 r. – Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Szczegóły
Artykuł 18.11.2019 25.11.2019 r. – Komisja Sportu i Turystyki Szczegóły
Akty prawne 18.11.2019 UCHWAŁA NR XI/259/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Szczegóły
Akty prawne 18.11.2019 UCHWAŁA NR XI/243/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubień Kujawski Szczegóły
Akty prawne 18.11.2019 UCHWAŁA NR XI/242/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kowal Szczegóły
Akty prawne 18.11.2019 UCHWAŁA NR XI/241/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia13 listopada 2019 r. w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji Szczegóły
Akty prawne 18.11.2019 UCHWAŁA NR XI/240/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji Szczegóły
Akty prawne 18.11.2019 UCHWAŁA NR XI/239/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie realizacji projektu polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu Szczegóły
Akty prawne 18.11.2019 UCHWAŁA NR XI/238/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie prowadzenia zadania Województwa Mazowieckiego w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego Szczegóły
Akty prawne 18.11.2019 UCHWAŁA NR XI/237/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku Szczegóły
Akty prawne 18.11.2019 UCHWAŁA NR XI/236/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 18.11.2019 UCHWAŁA NR XI/235/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2020 roku Szczegóły
Akty prawne 18.11.2019 UCHWAŁA NR XI/234/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 18.11.2019 UCHWAŁA NR XI/233/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia13 listopada 2019 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 18.11.2019 UCHWAŁA NR XI/232/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 45 Specjalnego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 18.11.2019 UCHWAŁA NR XI/231/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 42 Specjalnego w Bydgoszczy Szczegóły
« 1 2 3 1 012 1 013 »