Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.01.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 2/TZ/2020 w dniu 24 stycznia 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 131 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na dz. nr 10, obręb 0006 Magdalenka, gmina Dobrcz. Szczegóły
Artykuł 24.01.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 1/TZ/2020 w dniu 24 stycznia 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie budynku z przeznaczeniem dla potrzeb składnicy akt w kompleksie wojskowym przy ulicy Fabrycznej w Bydgoszczy wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz zagospodarowaniem terenu na dz. nr: 85/23, obręb 0208 Miasto Bydgoszcz. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 24.01.2020 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW KONTROLI WDRAŻANIA EFRR W BIURZE KONTROLI WDRAŻANIA EFRR W WYDZIALE KONTROLI WDRAŻANIA EFRR – 3/2020 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 24.01.2020 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW KONTROLI WDRAŻANIA EFRR W BIURZE KONTROLI WDRAŻANIA EFRR W WYDZIALE KONTROLI WDRAŻANIA EFRR W DEPARTAMENCIE KONTROLI WDRAŻANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH – 2/2020 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 24.01.2020 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.01.2020 Karta informacyjna 1036/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.01.2020 Karta informacyjna 1035/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.01.2020 Karta informacyjna 51/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.01.2020 Karta informacyjna 45/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.01.2020 Karta informacyjna 47/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.01.2020 Karta informacyjna 46/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.01.2020 Karta informacyjna 44/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.01.2020 Karta informacyjna 50/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.01.2020 Karta informacyjna 49/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.01.2020 Karta informacyjna 48/2020 Szczegóły
Artykuł 24.01.2020 Wniosek o wydanie decyzji istotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2014 r., znak: ŚG-I.7222.4.2014/MB, wydanego dla Zakładu Usług Miejskich Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 8, 86-200 Chełmno, na prowadzenie instalacji – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Osnowo, gm. Chełmno. Szczegóły
Artykuł 23.01.2020 Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert Nr 22/2020 – Duże imprezy Sportowe Szczegóły
Artykuł 23.01.2020 Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert nr 21/2020 – Szkolenie Sportowe Szczegóły
Akty prawne 23.01.2020 uchwała Nr 2/34/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 23.01.2020 uchwała Nr 2/33/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
« 1 2 3 1 052 1 053 »