Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.06.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Jerzego Kujawskiego, Pani Marii Kujawskiej, Pana Piotra Kujawskiego, wspólników spółki cywilnej – Małe Elektrownie Wodne S.C. Jerzy Maria Piotr Kujawscy, ul. Wiejska 8, 83-400 Kościerzyna w sprawie wydania decyzji pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego – przebudowy obiektu energetyki wodnej w związku z planowaną modernizacją instalacji odnawialnego źródła energii, przekazany do tutejszego organu Pismem Starosty Żnińskiego z dnia 15.06.2016 r., znak: OŚ.6341.4.2.2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.06.2016 Karta informacyjna 204/2016 Szczegóły
Artykuł 24.06.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy na wykonanie urządzeń wodnych, tj.: wylotów ścieków opadowych, zbiorników retencyjno-infiltracyjnych, studni chłonnych, nieszczelnych rowów przydrożnych, przepustów na rowach przydrożnych, rowów melioracyjnych, przepustów na rowach melioracyjnych, drenaży i kanałów melioracyjnych oraz na szczególne korzystanie z wód poprzez wprowadzanie ścieków opadowych do wód i do ziemi w związku z realizacją inwestycji pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku: od węzła „Aleksandrowo” (z węzłem) do węzła „Tryszczyn” (z węzłem) o długości około 14,7 km” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.06.2016 Karta informacyjna 202/2016 Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 ZARZĄDZENIE NR 46 /2016 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia warunków udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania, będących w posiadaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz zasad ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 ZARZĄDZENIE NR 45/2016 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Artykuł 24.06.2016 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 25/TZ/2016 w dniu 23 czerwca 2016 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do granicy działek w miejscowości Bożenkowo, na dz. nr: 2/5, 2/8, 2/13, 320/7, 320/9 obręb 0005 Maksymilianowo oraz na dz. nr 344/2 obręb 0001 Bożenkowo, gm. Osielsko Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/402/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/401/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Kujawsko-Pomorskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży oraz Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/400/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego i włączenia go w skład Zespołu Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych Nr 1 w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/399/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Brodnicy Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/398/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Mogilnie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/397/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Inowrocławiu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/396/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Tucholi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/395/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Nakle nad Notecią Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/394/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Sępólnie Krajeńskim Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/393/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Szubinie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/392/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Koronowie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/391/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 24.06.2016 uchwała NR XXII/390/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brodnica Szczegóły
« 1 2 3 205 206 »