Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 21.08.2017 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA Szczegóły
Artykuł 21.08.2017 Oferta z dnia 18.08.2017 r. złożona przez Fundację Dobry Dotyk Szczegóły
Artykuł 21.08.2017 Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.08.2017 Karta informacyjna 507/2017 Szczegóły
Artykuł 21.08.2017 porządek obrad XXXV sesji Sejmiku WK-P – 28 sierpnia 2017 r. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.08.2017 Karta informacyjna 514/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.08.2017 Karta informacyjna 518/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.08.2017 Karta informacyjna 520/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.08.2017 Karta informacyjna 519/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.08.2017 Karta informacyjna 517/2017 Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 uchwała Nr 32/1456/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Ślesińskiej w miejscowości Łochowice, gmina Białe Błota Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.08.2017 Karta informacyjna 516/2017 Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 uchwała Nr 32/1455/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 uchwała Nr 32/1454/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin – Mędrzyce – Lisnowo Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 uchwała Nr 32/1453/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi gminnej (nr 010409C) Tuchółka – Jeleńcz, gmina Kęsowo Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 uchwała Nr 32/1452/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warząchewka Polska, gmina Włocławek Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 uchwała Nr 32/1451/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej – ulicy Przy Strudze Młyńskiej w Białych Błotach Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 uchwała Nr 32/1450/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa skrzyżowania DK15 i DW 552 w miejscowości Grębocin – poprawa bezpieczeństwa ruchu w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 uchwała Nr 32/1449/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą na lata 2016-2023 Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 uchwała Nr 32/1448/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej w miejscowości Zelgno Szczegóły
« 1 2 3 472 473 »