Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 17.11.2017 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW Z ZAKRESU OCHRONY POWIETRZA W DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA – 58/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.11.2017 Karta Informacyjna 785/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.11.2017 Karta Informacyjna 786/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.11.2017 Karta Informacyjna 784/2017 Szczegóły
Artykuł 17.11.2017 Oferta z dnia 14 listopada 2017 r. (data wpływu do Urzędu: 15.11.2017 r.) złożona przez Stowarzyszenie „Pomóż sobie pomagając innym” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.11.2017 Karta Informacyjna 783/2017 Szczegóły
Artykuł 17.11.2017 Ogłoszenie Szczegóły
Artykuł 17.11.2017 23.11.2017 r. – Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Szczegóły
Artykuł 17.11.2017 Stanowisko Zarządu Województwa w sprawie wszczęcia negocjacji dotyczących zawarcia umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności Muzeum Archeologicznego w Biskupinie z kandydatem rekomendowanym przez komisję konkursową – dr. Henrykiem Pawłem Dąbrowskim. Szczegóły
Zamówienia publiczne 17.11.2017 Najem dwudziestu pięciu sztuk kolorowych i monochromatycznych wielofunkcyjnych urządzeń drukujących oraz wdrożenie systemu wydruku Szczegóły
Artykuł 17.11.2017 Zmiana planu finansowego wojewódzkich osób prawnych na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 17.11.2017 Druki planów finansowych wojewódzkich osób prawnych na 2018 rok Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 16.11.2017 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW PROMOCJI PROJEKTÓW MULTIMEDIALNYCH W DEPARTAMENCIE PROMOCJI – 57/2017 Szczegóły
Artykuł 16.11.2017 21.11.2017 r. – Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.11.2017 Karta informacyjna 776/2017 Szczegóły
Artykuł 16.11.2017 20.11.2017 r. – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegóły
Artykuł 16.11.2017 20.11.2017 r. – Komisja Edukacji i Nauki Szczegóły
Artykuł 16.11.2017 „Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza konkurs dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na wyłonienie Partnerów do wspólnej realizacji projektu pn. „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej” w ramach Osi priorytetowej 2 Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.11.2017 Karta informacyjna 773/2017 Szczegóły
Artykuł 15.11.2017 Informacja publiczna o przyjęciu czterech programów ochrony powietrza oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią i uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w trakcie opracowywania tych dokumentów. Szczegóły
« 1 2 3 523 524 »