Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.07.2018 uchwała Nr 27/1357/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.04.02-IZ.00-04-154/18 Szczegóły
Akty prawne 20.07.2018 uchwała Nr 27/1356/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.04.06.01-IZ.00-04-158/18 Szczegóły
Akty prawne 20.07.2018 uchwała Nr 27/1355/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-138/17 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 20.07.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY (5 ETATÓW) W WYDZIALE WYBORU PROJEKTÓW W DEPARTAMENCIE WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – 43/2018 Szczegóły
Artykuł 20.07.2018 Wyniki uzupełniającego konkursu ofert na wybór w 2018 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2018 Karta informacyjna 559/2018 Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.07.2018 Zrealizowanie kampanii reklamowej Partnerów projektu w prasie branżowej na potrzeby realizacji projektu pn. „Invest in Bit CITY2. Promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności inwestycyjnej województwa kujawsko-pomorskiego” z podziałem na części. Szczegóły
Akty prawne 19.07.2018 uchwała Nr 27/1354/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 – etap I” Szczegóły
Akty prawne 19.07.2018 uchwała Nr 27/1353/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu zadań realizowanych w ramach Modernizacji dróg wojewódzkich, grupa III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 19.07.2018 uchwała Nr 27/1352/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie akceptacji założeń projektu pt. „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 19.07.2018 uchwała Nr 27/1351/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia kwoty salda końcowego przez Komisję Europejską dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Szczegóły
Akty prawne 19.07.2018 uchwała Nr 27/1350/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Szczegóły
Artykuł 19.07.2018 Rb-Z Kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku Szczegóły
Artykuł 19.07.2018 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 19.07.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW GEOLOGII SUROWCOWEJ W DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – 42/2018 Szczegóły
Artykuł 19.07.2018 Uchwała Nr 28/1407/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I-II kwartał 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 19.07.2018 uchwała Nr 28/1407/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I-II kwartał 2018 r. Szczegóły
Artykuł 19.07.2018 Uchwała Nr 28/1406/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 19.07.2018 uchwała Nr 28/1406/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 19.07.2018 Uchwała Nr 28/1371/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 Szczegóły
« 1 2 3 707 708 »