Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.06.2017 Oferta – Tryb Uproszczony Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.06.2017 Karta informacyjna 376/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.06.2017 Karta Informacyjna 374/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.06.2017 Karta Informacyjna 373/2017 Szczegóły
Artykuł 23.06.2017 uchwała Nr 24/1125/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wytycznych do opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 23.06.2017 uchwała Nr 24/1125/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wytycznych do opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2017 roku Szczegóły
Artykuł 23.06.2017 Uchwała Nr XXII/376/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za pierwsze półrocze roku budżetowego Szczegóły
Artykuł 22.06.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 35/CP/2017 w dniu 21 czerwca 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr: 264, 214, 219, 258, 261/13, 261/17, 254/6, 250, 314, 313, 255/4, 257/2, 261/9, 261/15 w miejscowości Grodztwo, ul. Włocławska i Zielna, gmina Kruszwica Szczegóły
Artykuł 22.06.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 34/CP/2017 w dniu 21 czerwca 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej ze złączem kablowym i kablowo-pomiarowym na dz. nr: 256/5, 321/4, 933, 935, 716, 167/1-LP obręb Sypniewo oraz dz. nr: 256/23, 256/15 obręb Lubcza, gmina Więcbork Szczegóły
Zamówienia publiczne 22.06.2017 Postępowanie prowadzone z podziałem na części pod nazwą: Dostawa przedmiotów i urządzeń stanowiących wyposażenie pracowni językowych i zawodowych dla 17 techników województwa kujawsko-pomorskiego, biorących udział w projekcie Szkoła Zawodowców. Szczegóły
Artykuł 22.06.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek GDDKiA, działającego poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych do wód i do ziemi oraz odprowadzanie do ziemi ścieków bytowych z terenu MOP Szczutki Północ i Południe w związku z realizacją zadania p.n. „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego; odcinek 4 od węzła Tryszczyn (bez węzła), do węzła Białe Błota (bez węzła) o długości ok. 13,5 km”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.06.2017 Karta informacyjna 375/2017 Szczegóły
Artykuł 22.06.2017 Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 06.06.2017 r., znak: ŚG-I-W.7222.12.2016.SN udzielająca pozwolenie zintegrowane dla „MEDOS” Marian Buławka, Ewa Buławka Spółka Jawna, ul. Magazynowa 3, 86-200 Chełmno, w związku z eksploatacją instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30 m3, zlokalizowanej przy ul. Magazynowej 3 w Chełmnie. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.06.2017 Karta informacyjna 370/2017 Szczegóły
Artykuł 22.06.2017 Wykonanie usług szkoleniowych przez dwóch Prelegentów/Wykładowców podczas ośmiu jednodniowych szkoleń dla Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie obszarów chronionych wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
Artykuł 22.06.2017 Wykonanie usług szkoleniowych przez trzech Prelegentów w ramach czterech dwudniowych prelekcji wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników oraz zapewnienia wsparcia merytorycznego (usługi edukacyjne) dla „Zielonych Edukatorów” i innych osób zaangażowanych w realizację projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
Artykuł 22.06.2017 Projekt Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” do konsultacji Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.06.2017 Karta Informacyjna 372/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.06.2017 Karta Informacyjna 371/2017 Szczegóły
Artykuł 21.06.2017 Otwarty Konkurs Ofert Nr 28/2017 Szczegóły
« 1 2 3 438 439 »