Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.06.2020 XXI sesja Sejmiku Województwa – 25.05.2020 r. – tryb zdalny Szczegóły
Akty prawne 05.06.2020 ZARZĄDZENIE NR 43/2020 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 XX uroczysta sesja Sejmiku Województwa – 18.05.2020 r. Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 XIX sesja Sejmiku Województwa – 06.05.2020 r. – tryb zdalny Szczegóły
Artykuł 04.06.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 30/CP/2020 w dniu 4 czerwca 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu ś/c w m. Dolna Grupa, Górna Grupa, Stare Marzy i Nowe Marzy na dz. nr: 159/1, obręb Nowe Marzy; 55/3, 182, 55/2, 54/14, 90/13, 90/18, 91/3, 53-a, obręb Stare Marzy; 175, 173, 18/2, 145, 122, 131, 195, 130, 125/1, 18/1, 13, 141, 16/5, 16/6, 16/2, 17/6, obręb Górna Grupa; 602, 566/2, 606, 144/1, 576, 143, 595, 527, 509, 500, 125/1, 539, 547, 558, 536, 542, 3178/1, 131/1, 3178/4, 497, 493, 101/1, 105, 122, 53, 26/2, 106, 55, 58, 486, 465, 452, 434, 26/1, 148, obręb Grupa, gmina Dragacz. Szczegóły
Artykuł 04.06.2020 Uchwała Nr 20/889/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038 Szczegóły
Akty prawne 04.06.2020 uchwała Nr 20/889/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038 Szczegóły
Artykuł 04.06.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 29/CP/2020 w dniu 4 czerwca 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE wraz z przyłączami gazu dn 32 PE do budynków mieszkalnych przy ul. Wysokiej, Ukośnej, Nektarowej, Niskiej i Poziomej na części dz. nr: 5/62, 4/44 oraz na dz. nr: 5/65, 4/43, 4/45, 5/63, 4/42, 4/41, 4/9, 5/4, 4/7, obręb Prądki, gmina Białe Błota. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.06.2020 Karta informacyjna 302/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.06.2020 Karta informacyjna 301/2020 Szczegóły
Artykuł 04.06.2020 Uchwała Nr 20/888/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 04.06.2020 uchwała Nr 20/888/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2020 Szczegóły
Zamówienia publiczne 04.06.2020 WZP.272.28.2020 Organizacja trzech szkoleń metodycznych przeprowadzonych na terenie Polski (woj. podkarpackie i woj. lubelskie, woj. dolnośląskie, woj. małopolskie) wraz z zakwaterowaniem, transportem, wyżywieniem oraz zapewnieniem wyspecjalizowanej kadry szkolącej – w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.06.2020 Karta informacyjna 147/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.06.2020 Karta informacyjna 352/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.06.2020 Karta informacyjna 353/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.06.2020 Karta informacyjna 354/2020 Szczegóły
Akty prawne 04.06.2020 uchwała Nr 20/887/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pn. „Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych” w ramach Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 04.06.2020 uchwała Nr 20/886/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia założeń projektu własnego „Program profilaktyki WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 04.06.2020 uchwała Nr 20/885/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-238/18 Szczegóły
« 1 2 3 1 133 1 134 »