Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą poprzez platformę ePUAP.

Bezpośredni adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu: /36t9v8thbz/SkrytkaESP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza umożliwia osobom posiadającym bezpieczny podpis elektroniczny złożyć pismo bez konieczności osobistego stawiennictwa w Urzędzie, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.

Doręczanie dokumentów poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP http://epuap.gov.pl/ wymaga założenia przez zainteresowanego bezpłatnego konta. Aby skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej, należy dokonać bezpłatnej rejestracji i logowania na platformie www.epuap.gov.pl (instrukcja dotycząca zakładania konta).

Po złożeniu dokumentu elektronicznego poprzez skrzynkę podawczą zostanie automatycznie przesłane na adres nadawcy urzędowe poświadczenie odbioru zwane dalej "poświadczeniem przedłożenia".

Wymagania dla dokumentów elektronicznych doręczanych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu:

 1. Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym, lub profilem zaufanym w przypadku platformy ePUAP, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.
 2. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, akceptowane są następujące formaty danych w załącznikach do formularza ESP:
  - dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne: txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv;
  - dane zawierające informację graficzną: jpg (jpeg), tif (tiff), geotiff, png, svg;
  - pliki z informacją dźwiękową lub filmową: wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv;
  - pliki poddane kompresji: zip, tar, gz (gzip), 7Z;
  - dane określające strukturę i wizualizację dokumentu elektronicznego: xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt;
  - formaty danych obsługiwane w trybie odczytu: dwg, dwf, dxf, dgn, jp2.
 3. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej: 20 MB.

Dokumenty na nośnikach danych takich jak płyta CD/DVD lub pamięć masowa USB, można składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Punkt Informacyjno-Podawczy, Plac Teatralny 2 w Toruniu, w godzinach pracy Urzędu.

Doręczenie dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych zostanie potwierdzone dokumentem w postaci papierowej sporządzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia na nośnikach danych: 2000MB (maksymalny rozmiar pojedynczego pliku do wydrukowania).

Rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać doręczony dokument elektroniczny: CD, DVD, USB. Dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem.

Zasady sporządzania i przekazywania dokumentów elektronicznych określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 180 ze zm.).

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego