Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gospodarka wodna i melioracje


Województwo Kujawsko-Pomorskie posiada wysoko rozwinięte rolnictwo działające na powierzchni ok. 11 400 km2 użytków rolnych, co stanowi 65 % ogółu powierzchni województwa.
W celu polepszenia zdolności produkcyjnej użytków rolnych prowadzi się regulacje stosunków wodnych gleby m.in. za pomocą melioracji wodnych.
Melioracje szczegółowe i podstawowe stanowią całość urządzeń melioracji wodnych i aby mogły sprawnie działać niezbędne są prace konserwacyjne związane z utrzymaniem obydwu systemów melioracyjnych.
Działające na terenie województwa kujawsko-pomorskiego spółki wodne, prowadzą racjonalną gospodarkę wodną i zabezpieczają od występowania powodzi na użytkach rolnych poprzez utrzymanie ogromnej ilość sieci melioracyjnych o długości ok. 60 000 km. W celu niedopuszczenia do degradacji urządzeń melioracji szczegółowych Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego udziela wsparcia dla spółek wodnych w celu wykonania prac z zakresu utrzymania wód i urządzeń wodnych środkami z budżetu województwa.
Podstawa prawna
Art. 443 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U.  z 2022 r., poz. 2625 i 2687) oraz uchwała Nr  VI/105/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na realizacje zadań publicznych innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania (Dz. Urz. Woj.  Kuj.-Pom. z 2011 Nr 95, poz. 748).

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
uchwałą Nr 6/293/24 z dnia 8 lutego 2024 roku ogłosił nabór wniosków na udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

Wnioski należy składać do dnia 15 marca 2024 r

 

PDFUchwała Nr 6-293-24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.pdf (98,52KB)

PDFZasady naboru wniosków dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych.pdf (138,23KB)

DOCXzałącznik - Zestawienie rzeczowo- finansowe.docx (14,13KB)

DOCzałącznik - Wniosek.doc (68,00KB)

PDFUstawa z 23.08.2017 r.-Prawo Wodne.pdf (1,61MB)

 

UCHWAŁĄ NR III/59/24 z dnia 17 czerwca 2024 r.
SEJMIK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
dokonał rozstrzygnięcia w przedmiocie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych w 2024 roku

 

Gminy mogą realizować zadanie od 17 czerwca 2024 r.

PDFPRZYZNANA DOTACJA DLA GMIN Z PRZEZNACZENIEM DLA SPÓŁEK WODNYCH W 2024 r_.pdf (120,15KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego