Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.07.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 13/TZ/2020 w dniu 9 lipca 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie doziemnej linii kablowej SN-15 kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 265, obręb 0009 Unisław, gmina Unisław. Szczegóły
Artykuł 10.07.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 35/CP/2020 w dniu 9 lipca 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn90PE na dz. nr: 1096, 1118/6, obręb m. Koronowo, gmina Koronowo. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 10.07.2020 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW KONTROLI WDRAŻANIA EFS W WYDZIALE KONTROLI WDRAŻANIA EFS W DEPARTAMENCIE KONTROLI WDRAŻANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH – 20/2020 Szczegóły
Artykuł 10.07.2020 „Program ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Toruń” uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XXIII/341/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. (Załącznik nr 1), wraz z uzasadnieniem wynikającym z art. 42 pkt 2 (Załącznik nr 2) ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Szczegóły
Artykuł 10.07.2020 „Program ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy aglomeracja bydgoska” uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XXIII/339/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. (Załącznik nr 1), wraz z uzasadnieniem wynikającym z art. 42 pkt 2 (Załącznik nr 2) ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Szczegóły
Artykuł 10.07.2020 „Program ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Włocławek” uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XXIII/338/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. (Załącznik nr 1), wraz z uzasadnieniem wynikającym z art. 42 pkt 2 (Załącznik nr 2) ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.07.2020 Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne. Szczegóły
Artykuł 10.07.2020 „Program ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej” uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XXIII/340/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. (Załącznik nr 1), wraz z uzasadnieniem wynikającym z art. 42 pkt 2 (Załącznik nr 2) ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.07.2020 Karta informacyjna 440/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.07.2020 Karta informacyjna 441/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.07.2020 Karta informacyjna 442/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.07.2020 Karta informacyjna 430/2020 Szczegóły
Artykuł 10.07.2020 ANWIL S.A., ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek (Oczyszczalnia ścieków) Szczegóły
Artykuł 10.07.2020 ANWIL S.A., ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek (Obszar Nawozowy) Szczegóły
Artykuł 10.07.2020 ANWIL S.A., ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek (Obszar Tworzyw Sztucznych) Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 10.07.2020 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 10.07.2020 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 10.07.2020 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Artykuł 10.07.2020 Oferta na zadanie: Nowa płyta Mariusza Lubomskiego – realizacja płyty w studio nagrań Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.07.2020 Karta informacyjna 428/2020 Szczegóły
« 1 2 3 1 155 1 156 »