Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.12.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 41/TZ/2019 w dniu 11 grudnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w Bydgoszczy, przy ul. Powstańców Warszawy 5, na dz. nr 3/4, obręb 0120 Miasto Bydgoszcz. Szczegóły
Artykuł 12.12.2019 Sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego programu Szczegóły
Artykuł 12.12.2019 Sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego programu Szczegóły
Artykuł 12.12.2019 Sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego programu Szczegóły
Zamówienia publiczne 12.12.2019 WZP.272.81.2019 Zakup materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych Szczegóły
Artykuł 12.12.2019 KS-P.1510.4.2019 Renata Sutor Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 12.12.2019 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W LOKALNYM PUNKCIE INFORMACYJNYM FUNDUSZY EUROPEJSKICH WE WŁOCŁAWKU W DEPARTAMENCIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH – 82/2019 Szczegóły
Akty prawne 12.12.2019 ZARZĄDZENIE NR 87/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu pt. „Zdrowi i aktywni w pracy 2” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.12.2019 Karta informacyjna 963/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.12.2019 Karta informacyjna 962/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.12.2019 Karta informacyjna 964/2019 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.12.2019 Paweł Zgórzyński – oświadczenie majątkowe Szczegóły
Artykuł 11.12.2019 XI sesja Sejmiku Województwa -13.11.2019 r. Szczegóły
Artykuł 10.12.2019 Informacje o wynikach oceny formalnej wniosków o dotacje, złożonych przed 30 listopada br. Szczegóły
Akty prawne 10.12.2019 uchwała Nr 47/2146/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie nadania numeru drodze publicznej zaliczonej do kategorii dróg gminnych Szczegóły
Akty prawne 10.12.2019 uchwała Nr 47/2145/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Unisław Szczegóły
Akty prawne 10.12.2019 uchwała Nr 47/2144/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy na zawarcie umowy dzierżawy Szczegóły
Akty prawne 10.12.2019 uchwała Nr 47/2143/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lipno Szczegóły
Akty prawne 10.12.2019 uchwała Nr 47/2142/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Łysomice w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2019-2034 Szczegóły
Akty prawne 10.12.2019 uchwała Nr 47/2141/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ul. Koperkowej w Osielsku Szczegóły
« 1 2 3 1 028 1 029 »