Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.06.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 16/TZ/2019 w dniu 13 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie napiaszczalni do napiaszczania taboru trakcyjnego na dz. nr 3/2, obręb 0195 Miasto Bydgoszcz przy ul. Inwalidów 1 w Bydgoszczy. Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 23/CP/2019 w dniu 13 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV w związku z połączeniem linią kablową stacji transformatorowych SN/nn „MOGILNO Sądowa” i „MOGILNO Powstańców Wlkp. Markety” GPZ Mogilno – Linia Piastowska Łącznik B-D – GPZ Mogilno – GPZ Linia Piastowska, ul. Sądowa i ul. Powstańców Wlkp. na dz. nr: 625/1, 625/2, 626/2, 2/1, 1813, 1812, 6/4, 1754/2, 1754/9, obręb miasto Mogilno. Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 22/CP/2019 w dniu 13 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy” na nieruchomości położonej w ulicy Grunwaldzkiej: ZLEWNIA KOLEKTORÓW K45 i K61 (rozwiązanie uzupełniające, powiązane z planowaną rozbudową ulicy Grunwaldzkiej na dz. nr 153, obręb 316 w Bydgoszczy. Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 21/CP/2019 w dniu 13 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV wraz z szafą kablową i złączem kablowo-pomiarowym na dz. nr: 31/5 i 31/8 w Salnie, obręb Salno, gmina Koronowo. Szczegóły
Akty prawne 14.06.2019 uchwała Nr 22/937/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 14.06.2019 uchwała Nr 22/936/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2015-2022 zadania pod nazwą „Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 14.06.2019 uchwała Nr 22/935/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Zakup wyposażenia” realizowanego przez Pałac Lubostroń w Lubostroniu Szczegóły
Akty prawne 14.06.2019 uchwała Nr 22/934/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części pomieszczenia we Włocławku, będącego w trwałym zarządzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 14.06.2019 uchwała Nr 22/933/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Modernizacja I i II balkonu w budynku głównym Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu” realizowanego przez Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 14.06.2019 uchwała Nr 22/932/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu – remonty” realizowanego przez Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 14.06.2019 uchwała Nr 22/931/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Remont budynku Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu” realizowanego przez Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 14.06.2019 uchwała Nr 22/930/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy – przygotowanie dokumentacji” realizowanego przez Filharmonię Pomorską im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 13.06.2019 VII – uroczysta sesja Sejmiku Województwa -7.06.2019 r. Szczegóły
Artykuł 13.06.2019 VI sesja Sejmiku Województwa -27.05.2019 r. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.06.2019 Karta informacyjna 391/2019 Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.06.2019 WZP.272.38.2019 Dostarczenie 2019 sztuk gęsi Białej Kołudzkiej wraz z ubojem, pakowaniem i transportem Szczegóły
Akty prawne 13.06.2019 uchwała Nr 22/929/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody Centrum Medycznemu „OLK-MED” Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu na zawarcie umowy najmu Szczegóły
Akty prawne 13.06.2019 uchwała Nr 22/928/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.06.2019 Karta informacyjna 390/2019 Szczegóły
Akty prawne 13.06.2019 uchwała Nr 22/927/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
« 1 2 3 928 929 »