Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.09.2020 uchwała Nr 38/1557/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2020 zadania pod nazwą „Budowa parociągu do Stacji Łóżek Centrum Onkologii w Bydgoszczy” realizowanego przez Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 30.09.2020 uchwała Nr 38/1556/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie akceptacji założeń na opracowanie dokumentacji projektowej i przedprojektowej dla projektu pn. „Budowa linii kolejowej na odcinku Trzciniec – Port Lotniczy Bydgoszcz – Solec Kujawski – etap I i II” Szczegóły
Akty prawne 30.09.2020 uchwała Nr 38/1555/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2020 zadania realizowanego przez Pałac Lubostroń w Lubostroniu Szczegóły
Akty prawne 30.09.2020 uchwała Nr 38/1554/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Festiwal Muzykofilia. Edycja IV: pogranicza muzyki” Szczegóły
Akty prawne 30.09.2020 uchwała Nr 38/1553/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu „Pomysłowy witacz dożynkowy 2020” Szczegóły
Akty prawne 30.09.2020 uchwała Nr 38/1552/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie nadania numeru drodze publicznej zaliczonej do kategorii dróg gminnych Szczegóły
Akty prawne 30.09.2020 uchwała Nr 38/1551/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie nadania numerów drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych Szczegóły
Akty prawne 30.09.2020 uchwała Nr 38/1550/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Kazimierzewo, gmina Kcynia Szczegóły
Akty prawne 30.09.2020 uchwała Nr 38/1549/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej ul. Przy Lesie w Osówcu, gmina Sicienko Szczegóły
Akty prawne 30.09.2020 uchwała Nr 38/1548/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zaopiniowania inwestycji pn. Budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=1000 Nm3/h wraz z zasilaniem elektroenergetycznym, instalacją elektroenergetyczną, oświetleniową, AKPiA, uziemienia, odgromową, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na dz. nr 1211/4, 713/2 AM2, obręb 0009 Piła, jednostka ewidencyjna Gostycyn w ramach budowy gazociągu Dworzysko – Chojnice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 30.09.2020 uchwała Nr 38/1547/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zaopiniowania inwestycji pn. Budowa gazociągu w/c DN300 relacji Dworzysko – Chojnice Szczegóły
Artykuł 30.09.2020 XXV sesja Sejmiku Województwa – 28.09.2020 r. – tryb zdalny Szczegóły
Akty prawne 30.09.2020 uchwała Nr 37/1546/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-205/18, runda I Szczegóły
Artykuł 29.09.2020 Zapytanie ofertowe na zakup na zakup oprogramowania pomocy zdalnej BeyondTrust Remote Support Szczegóły
Artykuł 29.09.2020 Zapytanie ofertowe na zakup Systemu Informacji Prawnej z licencją na 12 miesięcy Szczegóły
Artykuł 29.09.2020 Uchwała Nr XXV/362/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 29.09.2020 Uchwała Nr XXV/361/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038 Szczegóły
Akty prawne 29.09.2020 Uchwała Nr XXV/361/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038 Szczegóły
Artykuł 29.09.2020 wydruki głosowań z XXV sesji Sejmiku – 28.09.20 r. Szczegóły
Akty prawne 29.09.2020 Uchwała Nr XXV/362/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2020 Szczegóły
« 1 2 3 1 200 1 201 »