Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.09.2020 Zapytanie ofertowe na zakup na zakup oprogramowania pomocy zdalnej BeyondTrust Remote Support Szczegóły
Artykuł 29.09.2020 Zapytanie ofertowe na zakup Systemu Informacji Prawnej z licencją na 12 miesięcy Szczegóły
Artykuł 29.09.2020 Uchwała Nr XXV/362/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 29.09.2020 Uchwała Nr XXV/361/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038 Szczegóły
Akty prawne 29.09.2020 Uchwała Nr XXV/361/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038 Szczegóły
Artykuł 29.09.2020 wydruki głosowań z XXV sesji Sejmiku – 28.09.20 r. Szczegóły
Akty prawne 29.09.2020 Uchwała Nr XXV/362/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.09.2020 Karta informacyjna 565/2020 Szczegóły
Artykuł 28.09.2020 Uchwała Nr 1/I/2020 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 września 2020 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa za I półrocze 2020 r. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.09.2020 Karta informacyjna 643/2020 Szczegóły
Artykuł 28.09.2020 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawa voucherów podróżnych na zorganizowany wypoczynek dla laureatów konkursu dla dziennikarzy i blogerów „Lubię tu być… na zielonym!” w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. Szczegóły
Artykuł 28.09.2020 Ogłoszenie o sporządzeniu projektu uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii (…) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.09.2020 Karta informacyjna 564/2020 Szczegóły
Artykuł 28.09.2020 Zapytanie Ofertowe pt. „Wydruk naklejek, plakatów i wykonanie tablic informacyjnych oraz magnesów w ramach realizacji projektu pn. Doposażenie szpitali w Województwie Kujawsko -Pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.09.2020 Karta informacyjna 563/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.09.2020 Karta informacyjna 572/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.09.2020 Karta informacyjna 638/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.09.2020 Karta informacyjna 637/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.09.2020 Karta informacyjna 629/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.09.2020 Karta informacyjna 636/2020 Szczegóły
« 1 2 3 1 199 1 200 »