Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 23.09.2019 Karta informacyjna 668/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.09.2019 Karta informacyjna 667/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.09.2019 Karta informacyjna 658/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.09.2019 Karta informacyjna 657/2019 Szczegóły
Artykuł 23.09.2019 Zapytanie o cenę – rozeznanie rynku Szczegóły
Artykuł 23.09.2019 Szacowanie oferty cenowej na opracowanie w języku angielskim Transnarodowej strategii ewaluacji dziedzictwa kulturowego i potencjału parków historycznych w Europie Środkowej Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.09.2019 Karta informacyjna 611/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.09.2019 Karta informacyjna 606/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.09.2019 Karta informacyjna 604/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.09.2019 Karta informacyjna 603/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.09.2019 Karta informacyjna 602/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.09.2019 Karta informacyjna 601/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.09.2019 Karta informacyjna 605/2019 Szczegóły
Akty prawne 20.09.2019 uchwała Nr 35/1601/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Infrastruktura biznesowa w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-312/19) Szczegóły
Akty prawne 20.09.2019 uchwała Nr 35/1600/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (KOP ZIT) w ramach konkursu Nr RPKP.09.01.01-IZ.00-04-274/19 Szczegóły
Akty prawne 20.09.2019 uchwała Nr 35/1599/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Poznań witamy, w nowoczesny świat wkraczamy” Szczegóły
Akty prawne 20.09.2019 uchwała Nr 35/1598/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Wąbrzeźnie w 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 20.09.2019 uchwała Nr 35/1597/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu zmian Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2019 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 20.09.2019 uchwała Nr 35/1596/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 20.09.2019 uchwała Nr 35/1595/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
« 1 2 3 989 990 »