Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 23.01.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W DEPARTAMENCIE EDUKACJI I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO -4/2018 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 23.01.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W DEPARTAMENCIE EDUKACJI I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO – 3/2018 Szczegóły
Akty prawne 23.01.2018 uchwała Nr 3/56/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-101/17) Szczegóły
Akty prawne 23.01.2018 uchwała Nr 3/55/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: Infrastruktura szynowa wraz z taborem, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-137/17) Szczegóły
Akty prawne 23.01.2018 uchwała Nr 3/54/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-133/17) Szczegóły
Akty prawne 23.01.2018 uchwała Nr 3/53/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Schemat: Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe – w ramach szkolnictwa specjalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-132/17 Szczegóły
Akty prawne 23.01.2018 uchwała Nr 3/52/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-138/17) Szczegóły
Akty prawne 23.01.2018 uchwała Nr 3/51/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.02.00-IZ.00-04-110/17) Szczegóły
Akty prawne 23.01.2018 uchwała Nr 3/50/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej Poddziałania 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, schemat: wsparcie B+R w przedsiębiorstwach akademickich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 23.01.2018 uchwała Nr 3/49/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 23.01.2018 uchwała Nr 3/48/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 23.01.2018 uchwała Nr 3/47/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia negocjacji z wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 23.01.2018 uchwała Nr 3/46/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia negocjacji z wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 23.01.2018 uchwała Nr 3/45/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wyłonienia Partnerów spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu pn. „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap” w ramach Osi priorytetowej 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 23.01.2018 uchwała Nr 3/44/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 23.01.2018 uchwała Nr 3/43/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 23.01.2018 uchwała Nr 3/42/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 23.01.2018 uchwała Nr 3/41/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 23.01.2018 uchwała Nr 3/40/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa ulicy w ramach Programu utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy: w systemie zaprojektuj i wybuduj. Część 2 – Budowa ulic Leszczyna i Osada Szczegóły
Akty prawne 23.01.2018 uchwała Nr 3/39/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ul. Popiełuszki na odcinku od ul. Rybaki do końca w stronę zachodnią Torunia Szczegóły
« 1 2 3 568 569 »