Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 22.07.2019 Karta informacyjna 501/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.07.2019 Karta informacyjna 500/2019 Szczegóły
Artykuł 22.07.2019 Uchwała Nr 27/1254/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.07.2019 Karta informacyjna 499/2019 Szczegóły
Akty prawne 22.07.2019 uchwała Nr 27/1254/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 22.07.2019 Oferta z dnia 18.07.2019 r. złożona przez Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.07.2019 Karta informacyjna 498/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.07.2019 Karta informacyjna 497/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.07.2019 Karta informacyjna 496/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.07.2019 Karta informacyjna 495/2019 Szczegóły
Zamówienia publiczne 22.07.2019 WZP.272.45.2019 Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 19.07.2019 RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku Szczegóły
Artykuł 19.07.2019 Rb-Z Kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku Szczegóły
Artykuł 19.07.2019 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2019 Karta informacyjna 487/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.07.2019 Karta informacyjna 493/2019 Szczegóły
Zamówienia publiczne 18.07.2019 WZP.272.44.2019 Wykonanie kompleksowej modernizacji i rozbudowy Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka przy ul. Żwirki i Wigury 15 i 21 w Toruniu, w tym przebudowa sieci i instalacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.07.2019 Karta informacyjna 494/2019 Szczegóły
Artykuł 18.07.2019 Obowiązujący Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.07.2019 Karta informacyjna 488/2019 Szczegóły
« 1 2 3 952 953 »