Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.10.2018 protokół Nr XLIX/18 z XLIX sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 24 września 2018 r. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.10.2018 Karta informacyjna 895/2018 Szczegóły
Akty prawne 17.10.2018 uchwała Nr 39/1890/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 17.10.2018 uchwała Nr 39/1889/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 17.10.2018 uchwała Nr 39/1888/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego na 2018 rok Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni Szczegóły
Akty prawne 17.10.2018 uchwała Nr 39/1887/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Artykuł 17.10.2018 Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych wraz z elementami instalacyjnymi i montażem w budynkach partnerów i uczestników projektów „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej I Etap”; „Infostrada Kujaw i Pomorza2.0″, „Kultura w zasięgu 2.0″, które realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Szczegóły
Akty prawne 17.10.2018 uchwała Nr 39/1886/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Zakup wyposażenia do pomieszczeń biurowych i dydaktycznych”, realizowanego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 17.10.2018 uchwała Nr 39/1885/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Zakup wyposażenia”, realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 17.10.2018 uchwała Nr 39/1884/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Zakup mobilnego stanowiska promocyjnego”, realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 17.10.2018 uchwała Nr 39/1883/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na zawarcie umowy najmu Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.10.2018 Karta informacyjna 901/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.10.2018 Karta informacyjna 900/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.10.2018 Karta informacyjna 899/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.10.2018 Karta informacyjna 898/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.10.2018 Karta informacyjna 897/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.10.2018 Karta informacyjna 888/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.10.2018 Karta informacyjna 904/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.10.2018 Karta informacyjna 903/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.10.2018 Karta informacyjna 902/2018 Szczegóły
« 1 2 3 769 770 »