Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 16.11.2018 uchwała Nr 43/2091/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla projektów znajdujących się w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – „Wykazie projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą”, w ramach osi finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 16.11.2018 Nabór kandydatów na wolne stanowisko: księgowy. Szczegóły
Akty prawne 16.11.2018 uchwała Nr 43/2090/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy pozytywnie zweryfikowanego wniosku o udzielenie wsparcia w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach naboru ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania „Zakole Dolnej Wisły” Nr naboru LGD 1/2018 (nabór IZ RPO WK-P Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-197/18) Szczegóły
Artykuł 16.11.2018 Drumet Liny i Druty Sp. z o.o. (Trawialnia), ul. Polna 26/74, 87-800 Włocławek Szczegóły
Akty prawne 16.11.2018 uchwała Nr 43/2089/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-012/16 Szczegóły
Artykuł 16.11.2018 Drumet Liny i Druty Sp. z o.o. (Taśma I i Taśma II), ul. Polna 26/74, 87-800 Włocławek Szczegóły
Akty prawne 16.11.2018 uchwała Nr 43/2088/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-160/18 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.11.2018 Karta Informacyjna 985/2018 Szczegóły
Artykuł 16.11.2018 Drumet Liny i Druty Sp. z o.o. (Patentowania), ul. Polna 26/74, 87-800 Włocławek Szczegóły
Akty prawne 16.11.2018 uchwała Nr 43/2087/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w 2017 roku Szczegóły
Artykuł 16.11.2018 Drumet Liny i Druty Sp. z o.o. (Linia 7), ul. Polna 26/74, 87-800 Włocławek Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.11.2018 Karta informacyjna 993/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.11.2018 Karta informacyjna 992/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.11.2018 Karta Informacyjna 984/2018 Szczegóły
Akty prawne 16.11.2018 uchwała Nr 43/2086/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 16.11.2018 uchwała Nr 43/2085/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 16.11.2018 uchwała Nr 43/2084/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 16.11.2018 uchwała Nr 43/2083/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 16.11.2018 uchwała Nr 43/2082/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 16.11.2018 uchwała Nr 43/2081/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Planu Działań na rok 2019 dla Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
« 1 2 3 788 789 »