Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.10.2021 porządek obrad XXXVII sesji Sejmiku WK-P – 25 października 2021 r. Szczegóły
Artykuł 18.10.2021 Wynik kontroli projektu RPKP.02.01.00-04-0001/18-001_524.2021 Szczegóły
Artykuł 18.10.2021 Wynik kontroli projektu RPKP.03.01.00-04-0009/20-001_548.2021 Szczegóły
Artykuł 18.10.2021 Wynik kontroli projektu RPKP.03.03.00-04-0005/19-002_133.2021 Szczegóły
Artykuł 18.10.2021 Wynik kontroli projektu RPKP.03.04.00-04-0018/20-006_526.2020 Szczegóły
Artykuł 18.10.2021 Wynik kontroli projektu RPKP.03.05.02-04-0007/18-003_67.2020 Szczegóły
Artykuł 18.10.2021 Wynik kontroli projektu RPKP.06.01.02-04-0011/20-001_495.2021 Szczegóły
Artykuł 18.10.2021 Informacja publiczna o wszczęciu na żądanie strony postępowania administracyjnego oraz umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dla Indorama Ventures Poland Sp. z o.o., w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 czerwca 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.7.2014.AMK ze zm., na eksploatację instalacji do produkcji granulatu politereftalanu etylenu (PET) metodą ciągłą, zlokalizowanej przy ulicy Krzywa Góra 19 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 18.10.2021 Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert nr 24/2021 Szczegóły
Artykuł 18.10.2021 Wynik kontroli projektu RPKP.03.03.00-04-0003/18-003_700.2020 Szczegóły
Artykuł 18.10.2021 Wynik kontroli projektu RPKP.02.01.00-04-0001/18-011_419.2021 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 15.10.2021 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW ORGANIZACJI PRACY W DEPARTAMENCIE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO PLAC TEATRALNY 2, 87-100 TORUŃ Oferta nr 45/2021 z dnia 15 października 2021 r. Szczegóły
Akty prawne 15.10.2021 Zarządzenie Nr 74/2021 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” w 2021 roku Szczegóły
Akty prawne 15.10.2021 Zarządzenie Nr 73/2021 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do weryfikowania wniosków o przyznanie środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 15.10.2021 Zarządzenie Nr 72/2021 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne Szczegóły
Akty prawne 15.10.2021 Zarządzenie nr 71/2021 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do przebywania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu poza godzinami świadczenia pracy Szczegóły
Akty prawne 15.10.2021 Zarządzenie Nr 70/2021 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 października 2021 w sprawie powołania Komisji do spraw oceny i likwidacji składników majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 15.10.2021 Zarządzenie Nr 69/2021 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do negocjacji w celu bezpośredniego zawarcia umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wykonywanego koleją Szczegóły
Artykuł 14.10.2021 18.10.2021 r. – Komisja Edukacji i Nauki Szczegóły
Artykuł 14.10.2021 19.10.2021 r. – Komisja Rewizyjna Szczegóły
« 1 2 3 1 444 1 445 »