Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.11.2021 wydruki głosowań XXXVIII sesji Sejmiku – 29.11.2021 r. Szczegóły
Artykuł 29.11.2021 Wynik kontroli projektu RPKP.06.01.01-04-0003_20-050_608.2021 Szczegóły
Artykuł 29.11.2021 Wynik kontroli projektu RPKP.06.05.00-04-0007_19-002_294.2020 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 29.11.2021 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY (3 ETATY) DO SPRAW WDRAŻANIA PROJEKTÓW W WYDZIALE WDRAŻANIA PROJEKTÓW EFRR W DEPARTAMENCIE WDRAŻANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO PLAC TEATRALNY 2, 87-100 TORUŃ Z WYBRANYMI KANDYDATAMI ZOSTANIE ZAWARTA UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY DO DNIA 31 GRUDNIA 2023 ROKU Oferta nr 42/2021 z dnia 8 października 2021 r. Szczegóły
Artykuł 29.11.2021 Wynik kontroli projektu RPKP.05.01.00-04-0001_21-002_383.2021 Szczegóły
Artykuł 29.11.2021 Plan Postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 aktualizacja 29.11.2021 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.11.2021 Karta informacyjna 1004/2021. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Gminie Miasta Włocławek – Miejskiemu Zakładowi Zieleni i Usług Komunalnych, ulica Zielna 13/21 we Włocławku na usunięcie drzewa. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.11.2021 Karta informacyjna 1003/2021. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Gminie Miasta Włocławek – Miejskiemu Zakładowi Zieleni i Usług Komunalnych, ulica Zielna 13/21 we Włocławku na usunięcie drzew. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.11.2021 Karta informacyjna 1002/2021. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Gminie Miasta Włocławek – Miejskiemu Zarządowi Infrastruktury Drogowej i Transportu, ul. Zielna 13/21, 87-800 Włocławek we Włocławku na usunięcie drzewa. Szczegóły
Artykuł 29.11.2021 Wynik kontroli projektu RPKP.06.03.01-04-0036/17-011_97.2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.11.2021 Karta informacyjna 1001/2021. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Polskiej Spółce Gazownictwa na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Spacerowej we Włocławku, działka nr 57/3 Włocławek KM 9/1. Szczegóły
Artykuł 29.11.2021 Wynik kontroli projektu RPKP.06.03.02-04-0003/17-011_97.2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.11.2021 Karta informacyjna 1000/2021. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego stwierdzająca uchylenie Decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr ŚG-III.7120.3.48.2021 zezwalającej firmie A-PROPOL Sp. z o.o. na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Lisek we Włocławku, działka nr 1/1,1/25,1/32,1/38, 22/2 Włocławek KM 40 – znak sprawy: ŚG-III.7120.3.48.1.2021. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.11.2021 Karta informacyjna 990/2021. Wniosek o uchylenie decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2021 r., znak: ŚG-III.7120.3.48.2021 zezwalającej firmie Biuro Projektów A-Propol na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Lisek we Włocławku, oznaczonej ewidencyjnie numerami działek 1/1,1/25,1/32,1/38,22/2 Włocławek KM 40. Szczegóły
Artykuł 29.11.2021 Wynik kontroli projektu RPKP.03.01.00-04-0016/18-002_305.2021 Szczegóły
Artykuł 29.11.2021 Wynik kontroli projektu RPKP.04.06.01-04-0004/19-002_253.2021 Szczegóły
Artykuł 29.11.2021 Wynik kontroli projektu RPKP.04.02.00-04-0002/18-02_188.2021 Szczegóły
Artykuł 29.11.2021 wynik kontroli projektu RPKP.07.01.00-04-0018-19-002/17.2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.11.2021 Karta informacyjna 995/2021. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2021 r., znak: ŚG-I-G.7243.2.15.2021, udzielająca PR Plastics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP 8792671807, REGON 341496474), ul. Plaska 36, 87-100 Toruń pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, na terenie zakładu w Toruniu przy ul. Płaskiej 24-36, 87-100 Toruń, na działkach o numerach ewidencyjnych 18/2, 19/1, 20/2, 32/11, 148/6, 148/8 obręb 45 m. Toruń. Szczegóły
Artykuł 26.11.2021 Informacja o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2021 r., znak: ŚG-I-G.7243.2.15.2021, udzielającej PR Plastics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP 8792671807, REGON 341496474), ul. Płaska 36, 87-100 Toruń pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, na terenie zakładu w Toruniu przy ul. Płaskiej 24-36, 87-100 Toruń, na działkach o numerach ewidencyjnych 18/2, 19/1, 20/2, 32/11, 148/6, 148/8 obręb 45 m. Toruń Szczegóły
« 1 2 3 1 479 1 480 »