Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 18.06.2021 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Artykuł 17.06.2021 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 3/KW/2021 w dniu 16 czerwca 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim dla inwestycji polegającej na budowie budynku Centrum Zdrowia Psychicznego wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr: 7 i 4/7, obręb 174 przy ul. Sułkowskiego 58A w Bydgoszczy. Szczegóły
Akty prawne 17.06.2021 uchwała Nr 22/891/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie regulaminu konkursu „Pomysłowy witacz dożynkowy 2021” Szczegóły
Akty prawne 17.06.2021 uchwała Nr 22/890/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Rady Krajeńskiego Parku Krajobrazowego Szczegóły
Akty prawne 17.06.2021 uchwała Nr 22/889/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w 2020 roku Szczegóły
Akty prawne 17.06.2021 uchwała Nr 22/888/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 21/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2021 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 17.06.2021 uchwała Nr 22/887/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 23/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2021 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 17.06.2021 uchwała Nr 22/886/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zbiorów biblioteki brajlowskiej Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 17.06.2021 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi dotyczącej pozyskania i wstępnego opracowania danych z urządzeń mobilnych (tj. informacje charakteryzujące użytkowników smartfonów oraz tabletów w określonych lokalizacjach) Szczegóły
Akty prawne 17.06.2021 uchwała Nr 22/885/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zbiorów biblioteki czarno drukowej Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 17.06.2021 uchwała Nr 22/884/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie nowego kierunku kształcenia w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu Szczegóły
Akty prawne 17.06.2021 uchwała Nr 22/883/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów w ramach projektu „Humaniści na start!” na lata 2021-2023 Szczegóły
Artykuł 17.06.2021 Wynik kontroli zamówienia publicznego – kontrola nr 71_2020_2021 Szczegóły
Akty prawne 17.06.2021 uchwała Nr 22/882/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Twierdza Chełmno 2021 w czasie pandemii grypy Covid 19” Szczegóły
Akty prawne 17.06.2021 uchwała Nr 22/881/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. I Festiwal Strażackich Orkiestr Dętych Szczegóły
Akty prawne 17.06.2021 uchwała Nr 22/880/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Ogólnopolska wystawa „Co mimo wszystko budzi Twoją nadzieję?” w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 17.06.2021 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH W DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA – 27/2021 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 17.06.2021 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM BAZY DANYCH O PRODUKTACH I OPAKOWANIACH ORAZ O GOSPODARCE ODPADAMI – 26/2021 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 17.06.2021 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW OBSZARÓW CHRONIONEGO KRAJOBRAZU, PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH I OBSŁUGI SEKRETARIATU W DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA – 25/2021 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 17.06.2021 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW POMOCY SPOŁECZNEJ I WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH – 24/2021 Szczegóły
« 1 2 3 1 351 1 352 »