Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 12.08.2020 WZP.DT.272.1.2020 DIALOG TECHNICZNY poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację: dwóch pilotażowych rejsów towarowych na Międzynarodowej Drodze Wodnej E40 i E70 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.08.2020 Karta informacyjna 542/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.08.2020 Karta informacyjna 541/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.08.2020 Karta informacyjna 509/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.08.2020 Karta informacyjna 540/2020 Szczegóły
Artykuł 11.08.2020 28.08.2020 r. – Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Szczegóły
Artykuł 11.08.2020 28.08.2020 r. – Komisja Sportu i Turystyki Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.08.2020 Karta informacyjna 539/2020 Szczegóły
Artykuł 10.08.2020 Oferta na zadanie: I Żniński Festiwal Operetkowy Szczegóły
Artykuł 10.08.2020 Informacja o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2020 r., znak: ŚG-I-P.7222.1.19.2017 stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2008 r., znak: ŚG.I.mc.760-1/49/08 ze zm. oraz udzielającej pozwolenia zintegrowanego STRUDZE S.A. z siedzibą w Jezuickiej Strudze 3, na eksploatację instalacji: – do unieszkodliwienia padłych i ubitych zwierząt oraz do przetwórstwa produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, – do termicznego unieszkodliwiania odpadów organicznych pochodzenia zwierzęcego oraz produkcji nawozu fosforowo-wapniowego, zlokalizowanych w Jezuickiej Strudze 3, gmina Rojewo. Szczegóły
Artykuł 07.08.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 19/TZ/2020 w dniu 6 sierpnia 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV – w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wymiana linii napowietrznej 15 kV na linię kablową 15 kV na linii 15 kV GPZ Południe – Letnia linia główna i odgałęzienia Mała Nieszawka 16, 31, 29, Chorągiewka Zasuwy, Poligonowy Węzeł Łączności i Chorągiewka PKP na dz. nr 332, obręb 0002 Cierpice, gmina Wielka Nieszawka. Szczegóły
Artykuł 07.08.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 18/TZ/2020 w dniu 6 sierpnia 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie doziemnej linii kablowej SN – 15 kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 236/2, obręb 0001 Bladowo, gmina Tuchola. Szczegóły
Artykuł 07.08.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 17/TZ/2020 w dniu 6 sierpnia 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie budynku służb ochronnych (sztabowo-wartowniczych), utwardzeń, budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej, przyłącza wodociągowego, przyłącza elektroenergetycznego, budowie i przebudowie sieci c.o. i c.w.u., budowie przyłączy c.o. i c.w.u., przyłączy kanalizacji kablowej na dz. nr: 3/152 i 3/6, obręb 0006 Grupa Plac, gmina Dragacz. Szczegóły
Artykuł 07.08.2020 27.08.2020 r. – Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Rewizyjna Szczegóły
Artykuł 07.08.2020 25.08.2020 r. – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegóły
Artykuł 07.08.2020 Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu pn. „Ograniczenie negatywnych skutków COVID – 19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych” – rękawiczki Szczegóły
Artykuł 07.08.2020 Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu pn. „Ograniczenie negatywnych skutków COVID – 19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych” – fartuchy barierowe Szczegóły
Artykuł 06.08.2020 Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych dla zamierzenia pn. ,,Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu”, działka nr: 160/2, 165/1, 162/1, 164/1, 171/2, wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w tym wykonalnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych do czasu zakończenia realizacji inwestycji. Szczegóły
Artykuł 06.08.2020 Informacja o zawarciu umowy Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 05.08.2020 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W WYDZIALE INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W DEPARTAMENCIE EDUKACJI – 31/2020 Szczegóły
« 1 2 3 1 174 1 175 »