Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 20.04.2018 Karta informacyjna 359/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.04.2018 Karta informacyjna 358/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.04.2018 Karta informacyjna 357/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.04.2018 Karta informacyjna 356/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.04.2018 Karta informacyjna 355/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.04.2018 Karta informacyjna 354/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.04.2018 Karta informacyjna 353/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.04.2018 Karta informacyjna 352/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.04.2018 Karta informacyjna 351/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.04.2018 Karta informacyjna 307/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.04.2018 Karta informacyjna 335/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.04.2018 Karta informacyjna 334/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.04.2018 Karta informacyjna 333/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.04.2018 Karta informacyjna 331/2018 Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.04.2018 Grupowe ubezpieczenie zdrowotne pracowników Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz członów ich rodzin Szczegóły
Akty prawne 20.04.2018 uchwała Nr 14/646/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej oraz strategicznej w ramach konkursu Nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-087/17 Szczegóły
Akty prawne 20.04.2018 uchwała Nr 14/645/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia pełniącego obowiązki dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 20.04.2018 uchwała Nr 14/644/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 20.04.2018 uchwała Nr 14/643/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 20.04.2018 uchwała Nr 14/642/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze, Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
« 1 2 3 641 642 »