Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 20.09.2018 Paweł Zgórzyński – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.09.2018 Marek Witkowski – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.09.2018 Andrzej Walkowiak – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.09.2018 Maciej Świątkowski – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.09.2018 Waldemar Przybyszewski – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.09.2018 Przemysław Przybylski – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.09.2018 Leszek Pluciński – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.09.2018 Elżbieta Piniewska – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.09.2018 Stanisław Pawlak – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 20.09.2018 Oferta złożona w dniu 19 września 2018 r.przez Polski Związek Głuchych Oddział Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.09.2018 Eligiusz Patalas – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 20.09.2018 Ośrodki adopcyjne uprawnione do prowadzenia procedur adopcyjnych w województwie kujawsko-pomorskim Szczegóły
Artykuł 20.09.2018 Oferta na realizację zadania pn. „Katalog monograficzny pt. Jerzy Hoppen (1891-1969) – artysta, konserwator, profesor” Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.09.2018 Organizacja i przeprowadzenie targów dla przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego oraz podmiotów zagranicznych celem promocji potencjału gospodarczego regionu w ramach projektu pn. „Kujawy+Pomorze – promocja potencjału gospodarczego regionu” Szczegóły
Artykuł 19.09.2018 Otwarty Konkurs Ofert nr 26/2018 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.09.2018 Piotr Kwiatkowski – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 19.09.2018 Aktualizacja „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, o których mowa w art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.). Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.09.2018 Jacek Kuźniewicz – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.09.2018 Karta informacyjna 644/2018 Szczegóły
Artykuł 19.09.2018 Oferta złożona w dniu 12.09.2018 r. przez Stowarzyszenie VISUS SUPREMUS przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy przy ul. Krasińskiego 10 Szczegóły
« 1 2 3 750 751 »