Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.10.2020 uchwała Nr 40/1650/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Artykuł 22.10.2020 Wyniki konkursu ofert nr 13/2020 pod nazwą: „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszu zewnętrznych” – II tura Szczegóły
Akty prawne 22.10.2020 uchwała Nr 40/1649/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19 Szczegóły
Artykuł 22.10.2020 Wyniki konkursu ofert nr 13/2020 pod nazwą: „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszu zewnętrznych” – I tura Szczegóły
Artykuł 22.10.2020 Wyniki konkursu ofert nr 12/2020 pod nazwą: „Zorganizowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowo-doradczego” Szczegóły
Akty prawne 22.10.2020 uchwała Nr 40/1648/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-320/19 Szczegóły
Akty prawne 22.10.2020 uchwała Nr 40/1647/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 22.10.2020 uchwała Nr 40/1646/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2020 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 22.10.2020 uchwała Nr 40/1645/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego mienia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 22.10.2020 uchwała Nr 40/1644/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 22.10.2020 uchwała Nr 40/1643/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Wydanie książki pt. „Kronika Toruńskiej Elektrowni, Gazowni i Tramwajów od początku do lat 30. XX w.” Szczegóły
Akty prawne 22.10.2020 uchwała Nr 40/1642/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2020 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Obywatelskie Obchody – Fordońskie Święto Niepodległości” Szczegóły
Akty prawne 22.10.2020 uchwała Nr 40/1641/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2020 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Antycovidowa kultura” Szczegóły
Akty prawne 22.10.2020 uchwała Nr 40/1640/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Poznaj swój głos” Szczegóły
Akty prawne 21.10.2020 uchwała Nr 40/1639/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2020 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Występy z muzyką na żywo” Szczegóły
Akty prawne 21.10.2020 uchwała Nr 40/1638/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Akty prawne 21.10.2020 uchwała Nr 40/1637/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Kontynuacja projektu i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 3 części: Część 2 – Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Dworzysko (bez węzła) do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km – WĘZEŁ GRUCZNO Szczegóły
Akty prawne 21.10.2020 uchwała Nr 40/1636/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na budowie zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie Szczegóły
Akty prawne 21.10.2020 uchwała Nr 40/1635/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Jaranówek, gmina Brześć Kujawski Szczegóły
Artykuł 21.10.2020 Zaproszenie do składania ofert na dostarczenie kombinezonów Szczegóły
« 1 2 3 1 210 1 211 »