Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 19.09.2017 Karta Informacyjna 564/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.09.2017 Karta Informacyjna 555/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.09.2017 Karta Informacyjna 552/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.09.2017 Karta Informacyjna 557/2017 Szczegóły
Artykuł 19.09.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.01.2015 r., znak: ŚG-IV.7322.60.2014, udzielającej Toruńskiem Wodociągom Sp. z o. o. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie ścieków komunalnych pochodzących z terenu miasta Torunia i aglomeracji toruńskiej do rzeki Wisły. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.09.2017 Karta Informacyjna 558/2017 Szczegóły
Artykuł 19.09.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Miejskim Wodociągom i Oczyszczalni Sp. z o. o. w Grudziądzu, na likwidację urządzeń wodnych, tj. studni 15B, 16B, 18A, 26C, zlokalizowanych na terenie komunalnego ujęcia wody, na działkach nr 3/2 i 5, obręb ewid. m. Grudziądz. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.09.2017 Karta Informacyjna 556/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.09.2017 Karta Informacyjna 560/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.09.2017 Karta Informacyjna 561/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.09.2017 Karta Informacyjna 563/2017 Szczegóły
Akty prawne 18.09.2017 ZARZĄDZENIE Nr 42/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 września 2017 r. w sprawie powołania składu Kapituły Konkursu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 18.09.2017 porządek obrad XXXVI sesji Sejmiku WK-P – 25 września 2017 r. Szczegóły
Artykuł 18.09.2017 22.09.2017 r. – Komisja Edukacji i Nauki Szczegóły
Artykuł 18.09.2017 Ogłoszenie o możliwości składania ofert w trybie uproszczonym na realizację zadań skierowanych do osób z niepełnosprawnością zamieszkałych na terenach województwa kujawsko-pomorskiego, objętych w 2017 r. sierpniową katastrofą naturalną, tj. powiatu bydgoskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, tucholskiego i żnińskiego. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.09.2017 Karta Informacyjna 554/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.09.2017 Karta Informacyjna 553/2017 Szczegóły
Artykuł 18.09.2017 Wniosek o wydanie decyzji zmiany pozwolenia zintegrowanego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 maja 2017 r., znak: ŚG-I-G.7222.7.2017/MB, wydanego dla ECO-POL Sp. z o.o., ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz na prowadzenie instalacji – składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w m. Małociechowo, gm. Pruszcz. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.09.2017 Karta Informacyjna 550/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.09.2017 Karta informacyjna 566/2017 Szczegóły
« 1 2 3 487 488 »