Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.06.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 25/CP/2019 w dniu 19 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegające na budowie gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr: 70/3, 70/1, 100/1, 99/1, 153/1, 67/3, 98/2, 97/1, 127/1, 117/1, 97/2 w miejscowości Osówiec, gmina Sicienko. Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 24/CP/2019 w dniu 19 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV na dz. nr: 409/2, 410, 411/1, 438 i 439, obręb 68 przy ul. Łódzkiej w Toruniu. Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Uchwała Nr VIII/127/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Uchwała Nr VIII/126/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038 Szczegóły
Akty prawne 25.06.2019 Uchwała Nr VIII/129/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Szczegóły
Akty prawne 25.06.2019 Uchwała Nr VIII/128/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za pierwsze półrocze roku budżetowego Szczegóły
Akty prawne 25.06.2019 Uchwała Nr VIII/127/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 25.06.2019 Uchwała Nr VIII/126/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038 Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Oferta z dnia 18 czerwca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 25.06.2019 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW OBSŁUGI MULTIMEDIALNEJ W BIURZE ORGANIZACJI WYDARZEŃ PROMOCYJNYCH W DEPARTAMENCIE PROMOCJI – 41/2019 Szczegóły
Akty prawne 25.06.2019 uchwała Nr 23/1006/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania Książek Procedur dla działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 25.06.2019 uchwała Nr 23/1005/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18 Szczegóły
Akty prawne 25.06.2019 uchwała Nr 23/1004/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego Szczegóły
Akty prawne 25.06.2019 uchwała Nr 23/1003/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 25.06.2019 uchwała Nr 23/1002/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 25.06.2019 uchwała Nr 23/1001/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 25.06.2019 uchwała Nr 23/1000/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 25.06.2019 uchwała Nr 23/999/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu”, realizowanego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 25.06.2019 uchwała Nr 23/998/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
« 1 2 3 934 935 »