Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 23.08.2019 Karta informacyjna 577/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.08.2019 Karta informacyjna 576/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.08.2019 Karta informacyjna 568/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.08.2019 Karta informacyjna 558/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.08.2019 Karta informacyjna 574/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.08.2019 Karta informacyjna 578/2019 Szczegóły
Artykuł 23.08.2019 Decyzja nakładająca na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, zarządcę autostrady A-1 Toruń – Stryków, na odcinku: węzeł Czerniewice – granica województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego, obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko hałasu komunikacyjnego odcinka autostrady A-1 przebiegającego przez miejscowości Nowy Ciechocinek i Otłoczyn na terenach podlegających ochronie akustycznej w miejscach stwierdzonych przekroczeń, tj.: w otoczeniu punktu pomiarowego: P1 (18°43’11,9”E; 52°54’42,1”N), zlokalizowanego w miejscowości Nowy Ciechocinek 15 (działka ewidencyjna nr 80/8 obr. 0012, gm. Aleksandrów Kujawski), poprzez zmniejszenie poziomu hałasu co najmniej do poziomu dopuszczalnego. Szczegóły
Artykuł 23.08.2019 Postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia w drodze decyzji na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, zarządcę autostrady A-1 Toruń – Stryków, na odcinku: węzeł Czerniewice – granica województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego, obowiązku ograniczenia oddziaływania hałasu komunikacyjnego odcinka autostrady A1 przebiegającego przez Nowy Ciechocinek i Otłoczyn, w miejscach stwierdzonych przekroczeń i przywrócenia środowiska do stanu, w którym dopuszczalne poziomy hałasu komunikacyjnego na ww. terenach objętych ochroną akustyczną nie będą przekroczone. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.08.2019 Karta informacyjna 575/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.08.2019 Karta informacyjna 539/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.08.2019 Karta informacyjna 540/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.08.2019 Karta informacyjna 538/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.08.2019 Karta informacyjna 522/2019 Szczegóły
Artykuł 23.08.2019 Decyzja nr 2/2019 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2019 roku o powołaniu na V kadencję Wojewódzką Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych Szczegóły
Artykuł 22.08.2019 Zapytanie ofertowe na usługę transportu autokarowego dla dzieci i młodzieży szkolnej (wraz z opiekunami) dot. zadania pn. „Zielone szkoły”, w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. Szczegóły
Artykuł 22.08.2019 Drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego w Świeciu Szczegóły
Artykuł 22.08.2019 22.08.2019 r. – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegóły
Artykuł 22.08.2019 02.09.2019 r. – Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Szczegóły
Artykuł 22.08.2019 02.09.2019 r. – Komisja Edukacji i Nauki Szczegóły
Artykuł 21.08.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 27/TZ/2019 w dniu 20 sierpnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/c z rur PE Dn 160-63 mm na dz. nr: 45, 182/13 i 555/3, obręb 0001 Janowiec Wielkopolski. Szczegóły
« 1 2 3 970 971 »