Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.06.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 22/TZ/2018 w dniu 21 czerwca 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr: 1/9, 3/1 obręb 0119 Miasto Bydgoszcz pomiędzy ul. Ludwikowo a ul. Zaświat w Bydgoszczy. Szczegóły
Artykuł 22.06.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 21/TZ/2018 w dniu 21 czerwca 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej SN-15 kV na dz. nr: 174/1 i 175 obręb 0055 oraz na części dz. nr 1/144 obręb 0019 w Toruniu. Szczegóły
Artykuł 22.06.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 21/CP/2018 w dniu 21 czerwca 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn – budowie linii kablowej nn 0,4 kV na dz. nr: 339/12, 277/6, 277/11 i 345 w celu zasilania odbiorców na dz. nr 339/11 położonej przy ul. Okrężnej w Gostycynie. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.06.2018 Karta informacyjna 1057/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.06.2018 Karta informacyjna 1056/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.06.2018 Karta informacyjna 1055/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.06.2018 Karta informacyjna 1054/2017 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 22.06.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNIKA BIURA PROJEKTÓW ROZWOJU ADMINISTRACJI ELEKTRONICZNEJ W DEPARTAMENCIE CYFRYZACJI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – 39/2018 Szczegóły
Akty prawne 22.06.2018 uchwała Nr 23/1108/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego Szczegóły
Akty prawne 22.06.2018 uchwała Nr 23/1107/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 22.06.2018 uchwała Nr 23/1106/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia umów dotacyjnych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie z Partnerami projektów partnerskich, realizowanych w ramach Osi priorytetowej 2. Cyfrowy region, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 22.06.2018 uchwała Nr 23/1105/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 22.06.2018 uchwała Nr 23/1104/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 22.06.2018 uchwała Nr 23/1103/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania na usługę społeczną z podziałem na 2 części Szczegóły
Akty prawne 22.06.2018 uchwała Nr 23/1102/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 22.06.2018 uchwała Nr 23/1101/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 22.06.2018 uchwała Nr 23/1100/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Narzędzia promocji Szlaku Piastowskiego” Szczegóły
Akty prawne 22.06.2018 uchwała Nr 23/1099/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17 Szczegóły
Akty prawne 22.06.2018 uchwała Nr 23/1098/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 22.06.2018 uchwała Nr 23/1097/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie pomocy społecznej pn. „Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym” Szczegóły
« 1 2 3 686 687 »