Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 26.09.2016 ZARZĄDZENIE NR 57/2016 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia „Zasad zgłaszania, identyfikacji, przygotowania i monitorowania projektów własnych WK-P oraz projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej” Szczegóły
Akty prawne 26.09.2016 ZARZĄDZENIE NR 54 /2016 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 września 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prawnego Szczegóły
Artykuł 23.09.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie oraz przeprowadzenie promocji gospodarczo-inwestycyjnej województwa kujawsko-pomorskiego w dniach 8 – 16 października 2016 roku w miejscowości Rzym – Republika Włoska. Szczegóły
Artykuł 23.09.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie dwóch studiów wykonalności dla zadań z zakresu kształcenia zawodowego w ramach szkolnictwa specjalnego planowanych do realizacji w ramach Osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania: 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania: 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Schemat: Inwestycje z zakresu modernizacji i wyposażenia placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe – w ramach szkolnictwa specjalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 23.09.2016 Obwieszczenie o wydanej decyzji pozwolenia wodnoprawnego z dnia 22.09.2016 r., znak: ŚG-I-W.7322.124.2016 dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S. A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna na wykonanie budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo bez przekroczenia rzeki Wisły i na odcinku przekroczenia rzeki Wisły oraz wykonanie demontażu linii elektroenergetycznej 220 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo bez odcinka przekroczenia rzeki Wisły i na odcinku przekroczenia rzeki Wisły w związku z realizacją inwestycji pn. Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo. Szczegóły
Artykuł 23.09.2016 Dane teleadresowe Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 22.09.2016 DYREKTOR SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 1 DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SŁABO WIDZĄCEJ I NIEWIDOMEJ IM. L. BRAILLE’A W BYDGOSZCZY OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO Starszy referent w dziale księgowości Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2016 Karta Informacyjna 332/2016 Szczegóły
Artykuł 22.09.2016 Ogłoszenie konkursu ofert na wybór w 2016 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pnemokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2016 Karta informacyjna 331/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2016 Karta informacyjna 330/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2016 Karta informacyjna 329/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2016 Karta informacyjna 328/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2016 Karta informacyjna 327/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2016 Karta informacyjna 326/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2016 Karta informacyjna 333/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2016 Karta informacyjna 320/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2016 Karta informacyjna 319/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2016 Karta informacyjna 317/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2016 Karta informacyjna 316/2016 Szczegóły
« 1 2 3 255 256 »