Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 25.04.2019 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW OBSŁUGI PROJEKTÓW W WYDZIALE ROZWOJU GOSPODARCZEGO W DEPARTAMENCIE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I ROZWOJU GOSPODARCZEGO – 22/2019 Szczegóły
Akty prawne 25.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 31/19 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do spraw przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przedmiotem, którego będzie rozbudowa systemu informacji przestrzennej w obszarze geoportalu oraz rozbudowa rejestrów w Systemie Informacji Przestrzennej. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 25.04.2019 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA – 21/2019 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 25.04.2019 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO DYREKTORA DEPARTAMENTU AUDYTU I KONTROLI ZARZĄDCZEJ – 20/2019 Szczegóły
Akty prawne 25.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 19/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. obwodów łowieckich Szczegóły
Akty prawne 25.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 17/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Wdrażającego Projekt pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 25.04.2019 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO W WYDZIALE WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ – 19/2019 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 25.04.2019 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW REWITALIZACJI DRÓG WODNYCH ORAZ OBSZARÓW NADWODNYCH W WYDZIALE ROZWOJU GOSPODARCZEGO W DEPARTAMENCIE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I ROZWOJU GOSPODARCZEGO – 18/2019 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 25.04.2019 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW REALIZACJI PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH W WYDZIALE EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ W DEPARTAMENCIE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I ROZWOJU GOSPODARCZEGO – 17/2019 Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Rb-Z Kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2019 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 25.04.2019 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY (2 ETATY) DO SPRAW ROZLICZANIA PROJEKTÓW W ZAKRESIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 W WYDZIALE WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W DEPARTAMENCIE WDRAŻANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO – 16/2019 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 25.04.2019 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY (3 ETATY) DO SPRAW OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ W ZAKRESIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 W WYDZIALE WYBORU PROJEKTÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W DEPARTAMENCIE WDRAŻANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO – 15/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.04.2019 Karta informacyjna 258/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.04.2019 Karta informacyjna 257/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.04.2019 Karta informacyjna 256/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.04.2019 Karta informacyjna 223/2019 Szczegóły
Artykuł 24.04.2019 23.05.2019 r. – Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia Szczegóły
Artykuł 24.04.2019 20.05.2019 r. – Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szczegóły
« 1 2 3 891 892 »