Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 25.05.2018 Karta informacyjna 449/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.05.2018 Karta informacyjna 448/2018 Szczegóły
Akty prawne 25.05.2018 uchwała Nr 20/892/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą „Modernizacja dróg” Szczegóły
Akty prawne 25.05.2018 uchwała Nr 20/891/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 25.05.2018 uchwała Nr 20/890/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 25.05.2018 uchwała Nr 20/889/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa trasy średnicowej – I etap od ul. Toruńskiej we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 25.05.2018 uchwała Nr 20/888/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (gmina Brodnica) do miasta Brodnicy Szczegóły
Akty prawne 25.05.2018 uchwała Nr 20/887/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w m. Rzadka Wola od km 0+000 do km 2+011,70, gmina Brześć Kujawski Szczegóły
Akty prawne 25.05.2018 uchwała Nr 20/886/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina i ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów Szczegóły
Akty prawne 25.05.2018 uchwała Nr 20/885/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa i rozbudowa ul. Cichej w Rypinie Szczegóły
Akty prawne 25.05.2018 uchwała Nr 20/884/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 190607C Krowice – Bielawy, dł. 295 m odc. od km 0+009 do km 0+304, gmina Lubraniec Szczegóły
Artykuł 25.05.2018 Zaproszenie do składania ofert Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.05.2018 Karta informacyjna 441/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.05.2018 Karta informacyjna 442/2018 Szczegóły
Artykuł 24.05.2018 Ogłoszenie uzupełniającego konkursu ofert na wybór w 2018 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w zakresie przeprowadzania badań diagnostycznych krwi (w kierunku HBsAg i na obecność przeciwciał anty-HCV) Szczegóły
Artykuł 24.05.2018 Ogłoszenie uzupełniającego konkursu ofert na wybór w 2018 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych Szczegóły
Artykuł 24.05.2018 Ogłoszenie uzupełniającego konkursu ofert na wybór w 2018 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych Szczegóły
Akty prawne 24.05.2018 uchwała Nr 19/883/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), konkurs dedykowany JST, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.04.02-IZ.00-04-154/18) Szczegóły
Akty prawne 24.05.2018 uchwała Nr 19/882/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.5 Ochrona przyrody, Schemat: Przedsięwzięcia w zakresie zwiększenia ochrony przyrody w regionie poza obszarami ZIT i OSI, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-174/18) Szczegóły
Akty prawne 24.05.2018 uchwała Nr 19/881/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wąbrzeskiego Szczegóły
« 1 2 3 667 668 »