Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.01.2019 II sesja Sejmiku Województwa -17.12.2018 r. Szczegóły
Artykuł 22.01.2019 Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I-IV kwartał 2018 r. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.01.2019 Karta Informacyjna 1172/2018 Szczegóły
Artykuł 22.01.2019 Uchwała Nr II/50/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 22.01.2019 Uchwała Nr II/49/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.01.2019 Karta informacyjna 32/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.01.2019 Karta informacyjna 1175/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.01.2019 Karta informacyjna 1174/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.01.2019 Karta informacyjna 1173/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.01.2019 Karta informacyjna 31/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.01.2019 Karta Informacyjna 1176/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.01.2019 Karta informacyjna 1168/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.01.2019 Karta informacyjna 1167/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.01.2019 Karta informacyjna 1166/2018 Szczegóły
Artykuł 21.01.2019 „Bohaterowie Wolności” bydgoskie harcerskie szlaki ku Niepodległej – oferta złożona w trybie w art.19a Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.01.2019 Karta informacyjna 1145/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.01.2019 Karta informacyjna 1146/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.01.2019 Karta informacyjna 1203/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.01.2019 Karta informacyjna 1225/2018 Szczegóły
Artykuł 21.01.2019 interpelacja radnego Michała Krzemkowskiego w sprawie zmiany reguł funkcjonowania Lokalnych Grup Działania – KS-S.0003.1.2019 Szczegóły
« 1 2 3 831 832 »