Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.10.2020 uchwała Nr 40/1655/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2020 zadania realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 23.10.2020 uchwała Nr 40/1654/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2020 r. w sprawie określenia zasad przyznawania nagrody rocznej Szczegóły
Akty prawne 23.10.2020 uchwała Nr 40/1653/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2020 r. w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej Szczegóły
Akty prawne 23.10.2020 uchwała Nr 40/1652/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2020 r. w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Szczegóły
Akty prawne 23.10.2020 uchwała Nr 40/1651/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 23.10.2020 zarządzenie Nr 84/2020 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt (JRP) „Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 22.10.2020 uchwała Nr 40/1650/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Artykuł 22.10.2020 Wyniki konkursu ofert nr 13/2020 pod nazwą: „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszu zewnętrznych” – II tura Szczegóły
Akty prawne 22.10.2020 uchwała Nr 40/1649/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19 Szczegóły
Artykuł 22.10.2020 Wyniki konkursu ofert nr 13/2020 pod nazwą: „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszu zewnętrznych” – I tura Szczegóły
Artykuł 22.10.2020 Wyniki konkursu ofert nr 12/2020 pod nazwą: „Zorganizowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowo-doradczego” Szczegóły
Akty prawne 22.10.2020 uchwała Nr 40/1648/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-320/19 Szczegóły
Akty prawne 22.10.2020 uchwała Nr 40/1647/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 22.10.2020 uchwała Nr 40/1646/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2020 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 22.10.2020 uchwała Nr 40/1645/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego mienia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 22.10.2020 uchwała Nr 40/1644/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 22.10.2020 uchwała Nr 40/1643/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Wydanie książki pt. „Kronika Toruńskiej Elektrowni, Gazowni i Tramwajów od początku do lat 30. XX w.” Szczegóły
Akty prawne 22.10.2020 uchwała Nr 40/1642/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2020 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Obywatelskie Obchody – Fordońskie Święto Niepodległości” Szczegóły
Akty prawne 22.10.2020 uchwała Nr 40/1641/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2020 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Antycovidowa kultura” Szczegóły
Akty prawne 22.10.2020 uchwała Nr 40/1640/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Poznaj swój głos” Szczegóły
« 1 2 3 1 210 1 211 »