Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 28.05.2020 Karta informacyjna 288/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.05.2020 Karta informacyjna 287/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.05.2020 Karta informacyjna 286/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.05.2020 Karta informacyjna 285/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.05.2020 Karta informacyjna 284/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.05.2020 Karta informacyjna 341/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.05.2020 Karta informacyjna 340/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.05.2020 Karta informacyjna 339/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.05.2020 Karta informacyjna 338/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.05.2020 Karta informacyjna 337/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.05.2020 Karta informacyjna 336/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.05.2020 Karta informacyjna 335/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.05.2020 Karta informacyjna 334/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.05.2020 Karta informacyjna 344/2020 Szczegóły
Artykuł 27.05.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 28/CP/2020 w dniu 27 maja 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego przystanku autobusowego w Pawłówku na dz. nr: 62/2, obręb Pawłówek, gmina Sicienko. Szczegóły
Artykuł 27.05.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 27/CP/2020 w dniu 27 maja 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na dz. nr: 65 i 103/13, obręb Bławaty, gmina Strzelno. Szczegóły
Artykuł 27.05.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 1/KW/2020 w dniu 27 maja 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim dla inwestycji polegającej na budowie budynków inwentarskich oraz wybiegów z basenami zewnętrznymi dla zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt okołobiegunowych, budowie budynku usługowego z częścią socjalną, obiektów małej architektury oraz infrastruktury technicznej na dz. nr: 1/3, 2, obręb 365 oraz dz. nr 40, obręb 367 przy ul. Gdańskiej 173 – 175 w Bydgoszczy. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.05.2020 Karta informacyjna 290/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.05.2020 Karta informacyjna 291/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.05.2020 Karta informacyjna 292/2020 Szczegóły
« 1 2 3 1 127 1 128 »