Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.02.2019 Druki do sporządzenia sprawozdań finansowych (bilans i załączniki) dla jednostek budżetowych, wojewódzkich osób prawnych i spółek Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 19.02.2019 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Akty prawne 19.02.2019 uchwała Nr 5/160/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Planu Działań na rok 2019 dla Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 19.02.2019 uchwała Nr 5/159/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-202/18 Szczegóły
Akty prawne 19.02.2019 uchwała Nr 5/158/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-205/18 Szczegóły
Akty prawne 19.02.2019 uchwała Nr 5/157/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-193/18 Szczegóły
Akty prawne 18.02.2019 UCHWAŁA NR III/91/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Inowrocławiu wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu Szczegóły
Akty prawne 18.02.2019 UCHWAŁA NR III/90/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Toruniu wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 18.02.2019 uchwała Nr 5/156/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-188/18 Szczegóły
Akty prawne 18.02.2019 uchwała Nr 5/155/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-191/18 Szczegóły
Akty prawne 18.02.2019 ZARZĄDZENIE NR 9/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniające regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Artykuł 18.02.2019 Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług cateringowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w granicach parków krajobrazowych na potrzeby Województwa Kujawsko –Pomorskiego w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą. Szczegóły
Artykuł 18.02.2019 Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług cateringowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w granicach parków krajobrazowych na potrzeby Województwa Kujawsko –Pomorskiego w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy. Szczegóły
Akty prawne 18.02.2019 ZARZĄDZENIE NR 8/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 18.02.2019 uchwała Nr 5/154/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-183/18 Szczegóły
Akty prawne 18.02.2019 uchwała Nr 5/153/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.05.03.00-IZ.00-04-178/18 Szczegóły
Akty prawne 18.02.2019 uchwała Nr 5/152/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-168/18 Szczegóły
Artykuł 18.02.2019 Stypendyści Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku. Szczegóły
Artykuł 18.02.2019 Informacja o przedłużeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.02.2019 Karta informacyjna 78/2019 Szczegóły
« 1 2 3 845 846 »