Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 18.04.2019 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.04.2019 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.04.2019 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.04.2019 Karta informacyjna 252/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.04.2019 Karta informacyjna 251/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.04.2019 Karta informacyjna 246/2019 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.04.2019 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.04.2019 Karta informacyjna 250/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.04.2019 Karta informacyjna 249/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.04.2019 Karta informacyjna 248/2019 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.04.2019 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.04.2019 Karta informacyjna 247/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.04.2019 Karta informacyjna 241/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.04.2019 Karta informacyjna 240/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.04.2019 Karta informacyjna 239/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.04.2019 Karta informacyjna 242/2019 Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 11/TZ/2019 w dniu 16 kwietnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania realizacji 11758 pn. „Dostosowanie terenu pod budowę obwodnicy w kompleksie Osówiec (zadanie powiązane z 11180) k-8618 Bydgoszcz” na dz. nr: 642, 22389/4 obręb 0009 Osówiec oraz na części dz. nr: 497, 498, 639, 640, 22366/4, 22390/5 obręb 0009 Osówiec, gmina Sicienko. Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 12/CP/2019 w dniu 16 kwietnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistycznego – terapeutycznego na dz. nr 1302/7 położonej przy ul. Mławskiej w Rypinie. Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 11/CP/2019 w dniu 16 kwietnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN – 15 kV w Brodnicy w ulicach: Rondo Olsztyńskie, gen. Władysława Sikorskiego, Kolejowej, Osiedlowej, Ignacego Łyskowskiego, Natalisa Sulerzyskiego, Okrężnej na dz. nr: 442/7, 442/3, 442/5, 442/1, 2401/2, 2443/1, 2443/3, 2340/1, 2340/2, 3602/2, 2421/5, 2370/1, 3612/9, 2370/20, 2371/7, 2372/5, 2372/4, 2372/6, 2373/1, 2374/1, 2375/1, 2376/7, 2376/6, 2389/1, 2389/2, 2358/2, 2358/1, 3616, 3617, 2346/8, 2346/13, 2401/8, 3563/1, 2543, 2371/6, 3602/9 obręb Brodnica – Miasto. Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert Nr 23/2019 Szczegóły
« 1 2 3 887 888 »