Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.05.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 28/CP/2020 w dniu 27 maja 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego przystanku autobusowego w Pawłówku na dz. nr: 62/2, obręb Pawłówek, gmina Sicienko. Szczegóły
Artykuł 27.05.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 27/CP/2020 w dniu 27 maja 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na dz. nr: 65 i 103/13, obręb Bławaty, gmina Strzelno. Szczegóły
Artykuł 27.05.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 1/KW/2020 w dniu 27 maja 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim dla inwestycji polegającej na budowie budynków inwentarskich oraz wybiegów z basenami zewnętrznymi dla zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt okołobiegunowych, budowie budynku usługowego z częścią socjalną, obiektów małej architektury oraz infrastruktury technicznej na dz. nr: 1/3, 2, obręb 365 oraz dz. nr 40, obręb 367 przy ul. Gdańskiej 173 – 175 w Bydgoszczy. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.05.2020 Karta informacyjna 290/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.05.2020 Karta informacyjna 291/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.05.2020 Karta informacyjna 292/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.05.2020 Karta informacyjna 293/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.05.2020 Karta informacyjna 294/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.05.2020 Karta informacyjna 295/2020 Szczegóły
Artykuł 27.05.2020 Oferta na zadanie: Orkiestra Dęta – Reszta Świata Szczegóły
Artykuł 27.05.2020 Oferta na zadanie: Nagranie materiału muzycznego i premiera teatralna Rock Opery „Ona” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.05.2020 Karta informacyjna 296/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.05.2020 Karta informacyjna 297/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.05.2020 Karta informacyjna 298/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.05.2020 Karta informacyjna 343/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.05.2020 Karta informacyjna 342/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.05.2020 Karta informacyjna 299/2020 Szczegóły
Artykuł 27.05.2020 Badanie satysfakcji klienta Szczegóły
Akty prawne 27.05.2020 uchwała Nr 18/790/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2020, które będą realizowane w latach 2020-2022 Szczegóły
Akty prawne 27.05.2020 uchwała Nr 18/789/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na lata szkolne od 2020/2021 do 2022/2023 Szczegóły
« 1 2 3 1 126 1 127 »