Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 16.04.2021 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 16.04.2021 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 16.04.2021 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 16.04.2021 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 16.04.2021 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 16.04.2021 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Artykuł 15.04.2021 Oferta na zadanie: Konferencja historyczno-edukacyjna „Jan Henryk Dąbrowski w Bydgoszczy” Szczegóły
Artykuł 15.04.2021 Oferta na zadanie: Festiwal Muzyki Rockowej (Gniewkowo-Toruń) Szczegóły
Artykuł 15.04.2021 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 9/TZ/2021 w dniu 15 kwietnia 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 160 PE na dz. nr: 2121/3, 2121/4, 2121/5, 2121/6, 2537/2, 2537/3, obręb 0001 Nakło nad Notecią, gmina Nakło nad Notecią. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.04.2021 Karta informacyjna 204/2021. Decyzja odmawiająca wydania zezwolenia na usunięcie drzew Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.04.2021 Karta informacyjna 202/2021. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca na usunięcie drzew. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.04.2021 Karta informacyjna 234/2021. Zmiana decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2006 r., znak: WSiR-IIIJK/ 6618/07/06 zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lipca 2010 r., znak: ŚG.I.ak.7624/5/10 oraz z dnia 17 grudnia 2014 r., znak: ŚGIV. 7222.26.2014.AK udzielającej pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do chowu drobiu – fermy brojlerów kurzych zlokalizowanej w miejscowości Serock. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.04.2021 Karta informacyjna 233/2021. Decyzja ¬-zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2009 r., znak: ŚG.I.ak.760-1/13/08, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2012 r., znak: ŚG-IV.ak.7222.1.2012, z dnia 29 lutego 2016 r., znak: ŚG-IV.7222.80.2014.AK oraz z dnia 29 kwietnia 2016 r., znak: ŚG-I-W.7222.20.2015.AK, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej w miejscowości Drzycim, gmina Drzycim, powiat świecki Szczegóły
Akty prawne 15.04.2021 uchwała Nr 13/494/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej Szczegóły
Akty prawne 15.04.2021 uchwała Nr 13/493/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla powiatu wąbrzeskiego na lata 2021-2023 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2027” Szczegóły
Akty prawne 15.04.2021 uchwała Nr 13/492/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 15.04.2021 uchwała Nr 13/491/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-366/20 Szczegóły
Akty prawne 15.04.2021 uchwała Nr 13/490/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zainicjowania budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Świętosławice w gminie Izbica Kujawska wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 270 Szczegóły
Akty prawne 14.04.2021 Zarządzenie Nr 32/2021 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do weryfikowania wniosków o przyznanie środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 14.04.2021 Oferta na zadanie: V Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Grudziądzu Szczegóły
« 1 2 3 1 311 1 312 »