Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 21.10.2019 Karta informacyjna 788/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.10.2019 Karta informacyjna 785/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.10.2019 Karta informacyjna 783/2019 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 21.10.2019 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW OBSŁUGI KANCELARYJNEJ W BIURZE PODAWCZO-KANCELARYJNYM W DEPARTAMENCIE ORGANIZACYJNYM – 69/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.10.2019 Karta informacyjna 697/2019 Szczegóły
Akty prawne 21.10.2019 uchwała Nr 39/1755/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 394 w km od 8+360 do 10+580 w ramach realizacji projektu pn. Budowa ścieżki rowerowej Otorowo – Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 21.10.2019 uchwała Nr 39/1754/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ul. Magazynowej w Inowrocławiu Szczegóły
Akty prawne 21.10.2019 uchwała Nr 38/1753/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą ,,Modernizacja dróg” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.10.2019 Karta informacyjna 782/2019 Szczegóły
Akty prawne 21.10.2019 uchwała Nr 38/1752/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.10.2019 Karta informacyjna 781/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.10.2019 Karta informacyjna 771/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.10.2019 Karta informacyjna 780/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.10.2019 Karta informacyjna 779/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.10.2019 Karta informacyjna 778/2019 Szczegóły
Akty prawne 21.10.2019 uchwała Nr 38/1751/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.10.2019 Karta informacyjna 777/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.10.2019 Karta informacyjna 776/2019 Szczegóły
Akty prawne 21.10.2019 uchwała Nr 38/1750/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.10.2019 Karta informacyjna 775/2019 Szczegóły
« 1 2 3 1 007 1 008 »