Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.11.2021 XXXVIII sesja Sejmiku Województwa – 29.11.2021 r. Szczegóły
Artykuł 30.11.2021 Uchwała Nr XXXVIII/532/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 30.11.2021 Uchwała Nr XXXVIII/531/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039 Szczegóły
Akty prawne 30.11.2021 Uchwała Nr XXXVIII/532/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 30.11.2021 Uchwała Nr XXXVIII/531/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039 Szczegóły
Akty prawne 30.11.2021 Zarządzenie Nr 89/2021 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie powołania Grupy Roboczej do opracowania koncepcji funkcjonowania i zakresu działalności instytucji – Młyn Energii w Grudziądzu Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.11.2021 Karta informacyjna 1009/2021. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Gminie Miasto Bydgoszcz- Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A., Oddział Bydgoszcz na usunięcie drzew. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.11.2021 Karta informacyjna 1016/2021. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Gminie Miasto Bydgoszcz na usunięcie drzew. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.11.2021 Karta informacyjna 1015/2021. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Gminie Miasto Bydgoszcz na usunięcie drzew. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.11.2021 Karta informacyjna 1014/2021. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Gminie Miasto Bydgoszcz – Miejskim Wodociągom i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o. na usunięcie drzew i krzewów. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.11.2021 Karta informacyjna 1013/2021. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego umarzająca postępowanie w sprawie usunięcia drzew Gminie Miasto Bydgoszcz – Zarządowi Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.11.2021 Karta informacyjna 1012/2021. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Gminie Miasto Bydgoszcz na usunięcie drzewa. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.11.2021 Karta informacyjna 1011/2021. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Gminie Miasto Bydgoszcz – Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy na usunięcie drzewa. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.11.2021 Karta informacyjna 1010/2021. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Gminie Miasto Bydgoszcz – Wspólnocie Mieszkaniowej Gałczyńskiego 8 na usunięcie drzew. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.11.2021 Karta informacyjna 1008/2021. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Gminie Miasto Bydgoszcz – Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy na usunięcie drzew. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.11.2021 Karta informacyjna 1007/2021. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Gminie Miasto Bydgoszcz – Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy na usunięcie drzewa. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.11.2021 Karta informacyjna 1022/2021. Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r., znak: ŚG-I-G.7241.21.2018/MB zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Ostrówiec, gm. Sadki z Gminy Sadki, ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki na Panią Angelikę Jabłońską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa ITC – Angelika Jabłońska, Baruchowo 8A, 87-821 Baruchowo. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.11.2021 Karta informacyjna 1021/2021. Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 listopada 2018 r., znak: ŚG-I-G.7241.22.2018/MB zezwalającej na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Ostrówiec, gm. Sadki z Gminy Sadki, ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki na Panią Angelikę Jabłońską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa ITC – Angelika Jabłońska, Baruchowo 8A, 87-821 Baruchowo. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.11.2021 Karta informacyjna 1019/2021. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Gminie Miasta Włocławek – Miejskiemu Zakładowi Zieleni i Usług Komunalnych, ulica Zielna 13/21 we Włocławku na usunięcie drzew. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.11.2021 Karta informacyjna 1018/2021. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego stwierdzająca uchylenie Decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr ŚG-III.7120.3.17.2021 zezwalającej firmie A-PROPOL Sp. z o.o. na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Lisek we Włocławku, działka nr 1/14,1/16,1/18,1/30, 1/32 Włocławek KM 40. Szczegóły
« 1 2 3 1 480 1 481 »