Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR I/47/24 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Rodzaj aktu prawnego:
Uchwały Sejmiku Województwa
Rok podjęcia:
2024
Status:
Obowiązujący
Kadencja:
2024-2029
Sesja:
I
Data podjęcia:
09-05-2024
Data rozpoczęcia obowiązywania:
30-05-2024
Data wejścia w życie:
30-05-2024
Data publikacji w dzienniku urzędowym:
15-05-2024
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:
dziennik urzędowy WKP z 2024
Pozycja w dzienniku urzędowym:
3219
Nr aktu prawnego:
I/47/24
Czego dotyczy dodawany akt prawny:
zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Podstawa prawna wydania:
art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566), § 2 i § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych województwa (Dz. U. Nr 66, poz. 798, z 2002 r. Nr 14 poz. 140 z 2003 r. Nr 33 poz. 279) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271,
z 2004 r. Nr 237 poz. 2376, z 2007 r. Nr 201 poz. 1462, z 2011 r. Nr 61 poz. 308 i z 2023 r. poz. 5),
Akt prawa miejscowego:
Tak

PDFUS-7-24-47.pdf (230,58KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego