Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

28.05.2024 r. - Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa

posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędzie się w dniu 28 maja br., o godz. 10.00 w sali nr 100 A na parterze Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2.

Porządek obrad:

1. Sprawy proceduralne:

  • stwierdzenie quorum,
  • przyjęcie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;

2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2023 rok w działach dotyczących działalności Komisji;

3. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji wojewódzkiego programu pod nazwą „Program działania na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 r. Równe szanse 2030+” za rok 2023;

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów – druk nr 45/24;

5. Zaopiniowanie sprawozdania z rocznego (2023) i wieloletniego (2021-2025) programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi;

6. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w 2023 roku; 

7. Sprawy różne.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego