Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SZACOWANIE WARTOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W RAMACH PROJEKTU REliHE (INTERREG EUROPA)

PDF  SZACOWANIE WARTOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA_PROJEKT REliHE.pdf (684,31KB)
           Toruń, dnia 10.06.2024

 

 

Zamawiający:

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Plac Teatralny 2

87-100 Toruń

 

 

SZACOWANIE WARTOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rozeznanie rynku w sprawie określenia szacunkowej wartości zamówienia na opracowanie dokumentu "Identyfikacja i analiza obiektów sakralnych zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wraz z analizą dziedzictwa religijnego niematerialnego ze szczególnym uwzględnieniem terenów przez który przebiega Szlak św. Jakuba” oraz wsparcie eksperckie Zamawiającego w zakresie opracowywania treści merytorycznych związanych z realizacją projektu REliHE - Religious heritage in rural areas, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa..

 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego działając w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z siedzibą Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, zaprasza Państwa do określenia wartości zamówienia w postępowaniu o wartości poniżej 130 000 zł netto.

 

 1. Przedmiot zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia objętego szacowaniem wartości jest opracowanie dokumentu: „Identyfikacja i analiza obiektów sakralnych zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wraz z analizą dziedzictwa religijnego niematerialnego ze szczególnym uwzględnieniem terenów przez które przebiega Szlak św. Jakuba”. Dokument powinien obejmować w szczególności:
 1. kościoły, klasztory, sanktuaria, zabudowania przykościelne, miejsca kultu jak np. przydrożne kapliczki i krzyże ze szczególnym uwzględnieniem terenów przez który przebiega Szlak św. Jakuba. Opracowanie powinno zawierać wskazania oraz rekomendacje miejsc do komercyjnego wykorzystania w celu wzrostu rozwoju ogólnospołecznego, ekonomicznego i gospodarczego regionu,
 2. wykonawca zaproponuje szczegółowy zakres oraz układ dokumentu,
 3. dokument będzie zawierał podsumowanie, które opracowane będzie w j. angielskim.
 1. Wsparcie eksperckie Zamawiającego w zakresie opracowywania treści merytorycznych związanych z realizacją projektu REliHE - Religious heritage in rural areas, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa obejmujące:
 1. przygotowanie raportu dot. sytuacji dziedzictwa religijnego  na podstawie formularza projektowego opracowanego i dostarczonego przez Lidera projektu ReliHE.  Raport powinien być opracowany w j. angielskim,
 2. początek prac nad identyfikacją i prezentacją dobrych praktyk na terenie województwa kujawsko-pomorskiego gdzie jest wykorzystywany potencjał dziedzictwa religijnego
  w turystyce przy zaangażowaniu lokalnych społeczności,
 3. aktywny udział w zdalnych spotkaniach organizowanych przez Lidera projektu wskazanych przez Zleceniodawcę  (co najmniej w trzech) oraz  roboczych  (co najmniej w dwóch) zorganizowanych  przez Zleceniodawcę,
 4. aktywny udział w spotkaniach grupy interesariuszy w regionie (co najmniej w  dwóch)
 5. stała współpraca z Zamawiającym w okresie od momentu podpisania umowy do 30 listopada 2024 r.
 1. Okres realizacji przedmiotu zamówienia: lipiec  2024 – listopad 2024
 2. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu majątkowych praw autorskich, praw pokrewnych oraz praw zależnych do treści powstałych w wyniku realizacji umowy bez ograniczeń i na wszystkich polach eksploatacji.

 

 1. Informacje o projekcie REliHE

Głównym celem projektu jest promowanie idei dziedzictwa religijnego jako zrównoważonego zasobu dla rozwoju obszarów wiejskich. Dziedzictwo religijne stanowi centralny element krajobrazu kulturowego Europy. Pomimo swojej wartości historycznej coraz większa liczba obiektów sakralnych traci swoje pierwotne przeznaczenie z powodu sekularyzacji i zmian demograficznych. Często potencjał dziedzictwa religijnego jako siły napędowej rozwoju jest pomijany w projektowaniu przyszłych strategii ze względu na złożoność zarządzania nim, kwestie własności i brak zrównoważonych pomysłów na jego użytkowanie wykraczające poza zwykłą konserwację. Rozwiązanie tej kwestii wymaga spójnego podejścia do ochrony i wykorzystania zarówno wartości materialnych, jak i niematerialnych.

 

 1. Warunki realizacji zamówienia
  1. Zamawiający wymaga, aby oszacowanie przedmiotu zamówienia, stanowiące przedmiot niniejszego zapytania ofertowego było dokonane zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933 i 2185, z 2023 r. poz. 412).
  2. Zamawiający prosi o podanie informacji – szacowanej wartości zamówienia (kwota netto oraz kwota brutto) oraz nazwie dokonującego szacowania wartości, do dnia 12.06.2024 r. do godz. 14:00 na adres e-mail:
  3. W przypadku jakichkolwiek pozostałych pytań uprzejmie prosimy o przesyłanie ich drogą
   elektroniczną na adres:                           

 

 

 

 

 

 

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego