Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatek na członkinie Kujawsko-Pomorskiej Rady Kobiet

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór kandydatek na członkinie I kadencji Kujawsko-Pomorskiej Rady Kobiet. Kandydatki mogą być zgłaszane przez: organizacje pracodawców i związków branżowych, podmioty reprezentujące sektor publiczny, w tym jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, podmioty reprezentujące środowiska naukowe, instytucje polityki społecznej i ochrony zdrowia, podmioty ekonomii społecznej, wojewódzkie rady doradczo-konsultacyjne, przedstawiciele innych podmiotów w szczególności działających w obszarze kultury, komunikacji społecznej i medialnej, działające na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Kandydatki należy zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia wraz z wypełnionymi załącznikami: oświadczeniem o wyrażeniu zgody na kandydowanie, którego wzór określa załącznik nr 2 do ogłoszenia oraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia, w zaklejonej kopercie wraz z dopiskiem „Kujawsko-Pomorska Rada Kobiet”, w terminie do dnia 6 marca 2024 r., w Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. Plac Teatralny 2 lub przesłać drogą pocztową. O ważności nadesłania lub złożenia w terminie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Zgłoszenia złożone po terminie i/lub niekompletne nie zostaną rozpatrzone.

DOCOGŁOSZENIE Marszałka_K-PRK_I_Kadencja_2024.doc (35,00KB)
PDFOgloszenie_Marszalk_nabor_Rada_Kobiet.pdf (419,29KB)
DOCXZałączniki do ogłoszenia (26,39KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego