Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 16.09.2021 Karta informacyjna 487/2021. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca na usunięcie drzewa. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.09.2021 Karta informacyjna 482/2021. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca na usunięcie drzewa. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.09.2021 Karta informacyjna 481/2021. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca na usunięcie drzewa. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.09.2021 Karta informacyjna 480/2021. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca na usunięcie drzewa. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.09.2021 Karta informacyjna 1133/2020. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa. Szczegóły
Artykuł 16.09.2021 Wynik kontroli projektu RPKP.06.01.01-04-0003/20-042_43.2021 Szczegóły
Artykuł 16.09.2021 Wynik kontroli projektu RPKP.03.04.00-04-0019_20-002_564.2020 Szczegóły
Artykuł 16.09.2021 Wynik kontroli projektu RPKP.03.04.00-04-0013_19-002_382.2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.09.2021 Karta informacyjna 1136/2020. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.09.2021 Karta informacyjna 1137/2020. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.09.2021 Karta informacyjna 201/2021. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew. Szczegóły
Akty prawne 16.09.2021 uchwała Nr 35/1490/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2021 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ul. Brzezinowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 16.09.2021 wynik kontroli projektu RPKP.04.03.00-04-0014/19-001_486.2021 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.09.2021 Karta informcyjna 209/2021. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca na usunięcie drzew. Szczegóły
Akty prawne 16.09.2021 uchwała Nr 34/1489/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2021 r. w sprawie częściowego pokrycia straty netto za rok 2019 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 16.09.2021 uchwała Nr 34/1488/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2021 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 16.09.2021 uchwała Nr 34/1487/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 (runda XVII) Szczegóły
Artykuł 16.09.2021 wynik kontroli projektu RPKP.06.04.01-04-0024/20-003_520.2021 Szczegóły
Akty prawne 16.09.2021 uchwała Nr 34/1486/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2021 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 16.09.2021 uchwała Nr 34/1485/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 24/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2021 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pn. „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” Szczegóły
« 1 2 3 1 423 1 424 »