Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 22.06.2021 Karta informacyjna 383/2021. Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa. Szczegóły
Akty prawne 22.06.2021 uchwała Nr 22/908/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 22.06.2021 uchwała Nr 22/907/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia procedury przeprowadzenia naboru wniosków nr DW/2/2020 o powierzenie grantów w ramach projektu pn. „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19” Szczegóły
Akty prawne 22.06.2021 uchwała Nr 22/906/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia procedury przeprowadzenia naboru wniosków nr DW/1/2020 o powierzenie grantów w ramach projektu pn. „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19” Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 22.06.2021 Nabór kandydatów na dwa wolne stanowiska: księgowy oraz kierownik gospodarczy Szczegóły
Akty prawne 22.06.2021 uchwała Nr 22/905/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 Szczegóły
Akty prawne 22.06.2021 uchwała Nr 22/904/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji w sprawie zmiany zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 22.06.2021 uchwała Nr 22/903/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 22.06.2021 uchwała Nr 22/902/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości oraz wywieszenia wykazu Szczegóły
Akty prawne 22.06.2021 uchwała Nr 22/901/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia listy z ocenionym projektem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.04.01.02-IZ.00-04-407/21 Szczegóły
Akty prawne 22.06.2021 uchwała Nr 22/900/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia listy z ocenionym projektem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-365/20 Szczegóły
Akty prawne 22.06.2021 uchwała Nr 22/899/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” Szczegóły
Akty prawne 22.06.2021 uchwała Nr 22/898/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” Szczegóły
Akty prawne 22.06.2021 uchwała Nr 22/897/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą „Drogowa Inicjatywa Samorządowa” Szczegóły
Akty prawne 22.06.2021 uchwała Nr 22/896/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki Szczegóły
Artykuł 21.06.2021 porządek obrad XXXIV sesji Sejmiku WK-P – 28 czerwca 2021 r.- sesja w trybie zdalnym Szczegóły
Akty prawne 21.06.2021 uchwała Nr 22/895/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji Szczegóły
Akty prawne 21.06.2021 uchwała Nr 22/894/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji Szczegóły
Akty prawne 21.06.2021 uchwała Nr 22/893/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Artykuł 21.06.2021 Szacowanie wartości zamówienia Szczegóły
« 1 2 3 1 352 1 353 »