Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 17.05.2021 Karta informacyjna 280/2021. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.05.2021 Karta informacyjna 281/2021. Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.05.2021 Karta informacyjna 283/2021. Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa Szczegóły
Artykuł 17.05.2021 porządek obrad XXXII sesji Sejmiku WK-P – 24 maja 2021 r.- sesja w trybie zdalnym Szczegóły
Artykuł 17.05.2021 Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.05.2021 Karta informacyjna 292/2021. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca na usunięcie drzew. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.05.2021 Karta informacyjna 290/2021. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach nr 76/2, 95, 80/3, 99, 101, obręb 2, przy ul. Grunwaldzkiej 33/35 w Toruniu. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.05.2021 Karta informacyjna 289/2021. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca na usunięcie drzew. Szczegóły
Artykuł 14.05.2021 Konsultacje rynkowe poprzedzające ogłoszenie postępowania na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w okresie od 12 grudnia 2021 r. do 14 grudnia 2030 r. Szczegóły
Artykuł 14.05.2021 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 22/2021 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.05.2021 Karta informacyjna 285/2021. Wniosek o zmianę decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2014 r., znak: ŚG-I.7241.37.2013/MB, zezwalającej na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Jackowo, gm. Czernikowo, dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie, ul. Leśna 1, 87-640 Czernikowo. Szczegóły
Artykuł 14.05.2021 Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich 2020/2021 Szczegóły
Artykuł 14.05.2021 Informacja z prac Zarządu Województwa za okres 1-15.04.2021 r. Szczegóły
Artykuł 14.05.2021 Ogłoszenie uzupełniającego konkursu ofert na wybór w 2021 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych Szczegóły
Artykuł 14.05.2021 Informacja z prac Zarządu Województwa za okres 17-31.03.2021 r. Szczegóły
Artykuł 14.05.2021 Konsultacje projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów w ramach projektu „Humaniści na start!” na lata 2021-2023 Szczegóły
Artykuł 14.05.2021 21.05.2021 r. – Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Szczegóły
Artykuł 14.05.2021 20.05.2021 r. – Komisja Budżetu i Finansów Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.05.2021 WZP.272.16.2021 Usługa wywozu odpadów komunalnych z budynku Urzędu Marszałkowskiego i pomieszczeń najmowanych na potrzeby Urzędu Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.05.2021 WZP.272.15.2021 Przygotowanie oraz przeprowadzenie serii webinarów (szkoleń on-line) z zakresu dostępności (rozumianej jako dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami) w procesach rewitalizacyjnych Szczegóły
« 1 2 3 1 332 1 333 »