Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Porządek obrad LXVII sesji Sejmiku WK-P – 18 marca 2024 r.

Porządek obrad

LXVII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w dniu 18 marca 2024 r.

 

 1. Otwarcie sesji – początek godz. 10:00 w sali im. Władysława Raczkiewicza (nr 215) w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, plac Teatralny 2: stwierdzenie quorum.
 2. Uroczyste wręczenie Medalu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis” Klubowi Hokejowemu Energa Toruń.
 3. Sprawy proceduralne:

- przyjęcie protokołu z LXV, LXVI sesji sejmiku.

 1. Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie człowieka – w kontekście uchwały antysmogowej – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.

- prezentacja pt. „Zanieczyszczenia powietrza, ich monitoring i wpływ na metabolizm – przedstawia prof. dr hab. Bogusław Buszewski Prezes Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego sp. z o.o. im. Jana Czochralskiego,

- prezentacja pt. Czy jakość powietrza jest obojętna dla zdrowia mieszkańców Kujaw i Pomorza? - przedstawia
prof. dr hab. n. med. Janusz Kowalewski Dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

 1. Informacja z pracy sejmiku województwa – przedstawia przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska.

- podsumowanie działalności Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego I kadencji - przedstawia przewodnicząca młodzieżowego sejmiku Izabela Kożuch.

 1. Informacja z pracy zarządu województwa – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 2. Prelekcja nt. Ojciec niepodległości z polskiej wsi, najwybitniejszy przywódca najliczniejszej grupy społecznej – Wincenty Witos 1874-1945 – przedstawia prof. dr hab. Mirosław Golon z Katedry Historii XIX i XX wieku i Historii Najnowszej na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 3. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2023 roku – przedstawia Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Jakub Gorczyński.
 4. Informacja o stanie organizacji Państwowej Straży Pożarnej i funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2023 roku – przedstawia p.o. Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu st. bryg. Rafał Świechowicz.
 5. Raport z realizacji „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2022-2025” – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 6. Sprawozdanie o zawartych umowach na realizację zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2023 roku ⃰ – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 7. Informacja o stanie realizacji inwestycji drogowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (stan na dzień 29.02.24 r.) – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2024-2039 – projekt zarządu województwa – druk nr 32/24*.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2024 – projekt zarządu województwa – druk nr 33/24*.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Województwu Kujawsko-Pomorskiemu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania ulg – projekt zarządu województwa – druk nr 27/24.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie naboru wniosków złożonych do 15 grudnia 2023 r. – projekt zarządu województwa – druk nr 23/24.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonych w Tleniu – projekt zarządu województwa – druk nr 25/24.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w Ciechocinku – projekt zarządu województwa – druk nr 31/24.
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chełmińskiemu – projekt zarządu województwa – druk nr 30/24.
 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nakielskiemu – projekt zarządu województwa – druk nr 34/24.
 16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2024” – projekt zarządu województwa⃰ – druk nr 35/24.
 17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brześć Kujawski – projekt zarządu województwa⃰ – druk nr 40/24 .
 18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gruta – projekt zarządu województwa⃰ – druk nr 41/24 .
 19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bukowiec – projekt zarządu województwa⃰ – druk nr 37/24.
 20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grudziądz – projekt zarządu województwa⃰ – druk nr 38/24.
 21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Drzycim – projekt zarządu województwa⃰ – druk nr 42/24.
 22. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubień Kujawski – projekt zarządu województwa⃰ – druk nr 36/24.
 23. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kowal – projekt zarządu województwa⃰ – druk nr 39/24.
 24. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Włocławskiemu – projekt zarządu województwa⃰ - – druk nr 43/24.
 25. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Włocławskiemu – projekt zarządu województwa⃰ – druk nr 44/24.
 26. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw – projekt zarządu województwa – druk nr 26/24.
 27. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów uzdolnionych w ramach programu stypendialnego „Prymus Pomorza i Kujaw Plus” – projekt zarządu województwa – druk nr 29/24.
 28. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy – projekt zarządu województwa – druk nr 24/24.
 29. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – projekt zarządu województwa – druk nr 16/24 (dot. Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy).
 30. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt przewodniczącej sejmiku – druk nr 10/24*.
 31. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach.
 32. Interpelacje i zapytania radnych.
 33. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 34. Wolne głosy i wnioski.
 35. Zamknięcie sesji.

 

⃰  sprawozdanie, projekt uchwały będą przekazane w terminie późniejszym

- materiały dostępne również na stronie: www.sejmik.kujawsko-pomorskie.pl; zakładka: sesje

DOCporządek obrad LXVII sesji sejmiku - 18.03.24 r.doc (91,00KB)
DOCInformacja z pracy zarządu województwa -2-2024.doc (410,50KB)
PPTXStan Bezpieczeństwa na terenie woj. kuj.-pom. w roku 2023.pptx (20,55MB)
PDFStan organizacji PSP i ksrg w województwie kujawsko-pomorskim w 2023 r.pdf (2,05MB)
PDFRAPORT_z wykoania wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.pdf (4,78MB)
PDFInformacja o stanie realizacji inwestycji drogowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego stan na dzień 29.02.24 r.pdf (4,87MB)
DOCXdruk nr 27.docx (29,93KB)
DOCdruk nr 23.doc (62,00KB)
XLSXdruk nr 23-zal1.xlsx (71,62KB)
XLSXdruk nr 23-zal2.xlsx (40,88KB)

DOCdruk nr 25.doc (50,50KB)
DOCdruk nr 31.doc (48,50KB)
DOCXdruk nr 30.docx (21,49KB)

DOCXdruk nr 34.docx (24,80KB)
DOCdruk nr 34-zal.doc (72,00KB)
DOCXdruk nr 26.docx (23,43KB)
DOCXdruk nr 29.docx (17,99KB)
DOCdruk nr 29-zal.doc (40,00KB)
DOCdruk nr 29-zalzal.doc (257,50KB)
DOCXDruk nr 24.docx (19,25KB)
PDFdruk nr 24-zal.pdf (269,73KB)
DOCXdruk nr 16.docx (22,40KB)

DOCdruk nr 33.doc (68,00KB)
XLSdruk nr 33-uzasadnienie.xls (97,00KB)
XLSXdruk nr 33-załączniki.xlsx (642,14KB)

DOCdruk nr 32.doc (58,50KB)
XLSdruk nr 32-uzasadnienie.xls (155,50KB)
PDFdruk nr 32-zal1.pdf (3,13MB)
XLSXdruk nr 32-zal2.xlsx (80,21KB)
DOCdruk nr 35.doc (52,50KB)
XLSXdruk nr 35-zal.xlsx (15,19KB)
DOCdruk nr 36.doc (49,50KB)
DOCdruk nr 37.doc (51,00KB)
DOCdruk nr 38.doc (50,50KB)
DOCdruk nr 39.doc (50,50KB)
DOCdruk nr 40.doc (48,00KB)
DOCdruk nr 41.doc (50,50KB)
DOCdruk nr 42.doc (53,00KB)
DOCdruk nr 43.doc (50,50KB)
DOCdruk nr 44.doc (49,50KB)

DOCXsprawozdanie z zawartych umów - rozwój sportu w 2023 r.docx (158,41KB)
PDFKalendarium pracy członków zarządu.pdf (314,56KB)

DOCdruk nr 4-24 - rozpatrzenie petycji.doc (40,50KB)
DOCdruk nr 5-24.doc (57,50KB)
DOCdruk nr 6-24-przekazanie do marszalka.doc (42,00KB)

DOCdruk nr 24-10-rozwiązanie stosunku pracy.doc (41,00KB)
PPTXprezentacja profesora Kowalewskiego.pptx (3,28MB)
PDFprezentacja profesora Buszewskiego.pdf (8,56MB)


 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego